ศุภาลัย ส่งความห่วงใย ฝ่าวิกฤตโควิด-19 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และชุดตรวจโควิด ATK เพื่อชาวโคราช

ศุภาลัย ส่งความห่วงใย ฝ่าวิกฤตโควิด-19
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และชุดตรวจโควิด ATK เพื่อชาวโคราช

บมจ.ศุภาลัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ อบต.หนองบัวศาลา และชุดตรวจโควิด-19 ATK และเทศบาลตำบลกุดจิก จ.นครราชสีมา เพื่อส่งต่อความห่วงใย และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาวเมืองโคราช ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19

นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโครงการภูมิภาค 2 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แม้ปัจจุบันผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศจะมีจำนวนลดลงจากในเดือนสิงหาคม แต่ประชาชนก็ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตประจำวัน  โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการในจังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง จึงส่งต่อความห่วงใยให้พี่น้องประชาชนชาวโคราช ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดย   นายจำเริญ เปล้ากระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  หนองบัวศาลา เป็นผู้แทนรับมอบ

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้ส่งมอบชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่เทศบาลตำบลกุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เพื่อใช้สำหรับคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นโดยที่ประชาชนสามารถตรวจหาเชื้อโควิดได้ด้วยตนเอง โดยมีทีมผู้บริหารและพนักงานศุภาลัยเป็นตัวแทนส่งมอบให้ ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดกิจ เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งต่อความห่วงใยในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจให้ประชาชนในจ.นครราชสีมา สามารถข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง