[ภาพข่าว]ศุภาลัย รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสภาหอการค้าไทย ในฐานะเป็นบริษัทพี่เลี้ยงในโครงการ Big Brother Season 2

ศุภาลัย รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสภาหอการค้าไทย

ในฐานะเป็นบริษัทพี่เลี้ยงในโครงการ Big Brother Season 2

 นายปุณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างแนวราบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสภาหอการค้าไทย ในฐานะเป็นบริษัทพี่เลี้ยงในโครงการ Big Brother Season 2 ซึ่งช่วยเหลือ SME ให้มีทักษะที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนให้คำแนะนำในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อเร็วๆ นี้