ศุภาลัย ภาคภูมิใจ คว้ารางวัลระดับโลก FIABCI – Thai Prix D’ Excellence Awards 2021 มาครองเป็นปีที่ 3

ศุภาลัย ภาคภูมิใจ คว้ารางวัลระดับโลก
FIABCI – Thai Prix D’ Excellence Awards 2021 มาครองเป็นปีที่ 3

          บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยนายชัยจักร วทัญญู ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ซ้าย) และนายสิรวิชญ์  ค่ำกลิ่น ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสถาปัตย์แนวราบ (ขวา) เข้ารับ 2 รางวัลเกียรติยศระดับโลก ในงานประกาศผลรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น FIABCI – Thai Prix D’ Excellence Awards 2021 ซึ่งจัดโดยสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล โดยโครงการ ศุภาลัย เอเลแกนซ์ บรมราชชนนี 121 ได้รับรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ด้านโครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์ ได้รับรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ประเภท คอนโดมิเนียม นับเป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งตลอด 33 ปี รวมทั้งตอกย้ำภาพลักษณ์และนวัตกรรมที่อยู่อาศัยที่ออกแบบสร้างสรรค์โครงการคุณภาพจากศุภาลัยให้เป็นบ้านที่คิดจากชีวิตจริงภายใต้มาตรฐานสากล ISO 9001: 2015