ศุภาลัย ผนึกกำลังกับคู่ค้าและผู้รับเหมา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายเติบโตอย่างยั่งยืน

ศุภาลัย ผนึกกำลังกับคู่ค้าและผู้รับเหมา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยนายอธิป พีชานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2567 เพื่อนำองค์กรเดินหน้าไปสู่ความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance :  ESG) ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ไอออน เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด, บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ สีแสง คอนสตรัคชั่น, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลดา ดีไซน์ แอนด์ บิวดิ้ง, บริษัท บำรุงไทยเคหะภัณฑ์ จำกัด และบริษัท บี อาร์ ที อินเตอร์เทค จำกัด ในหัวข้อมุมมองภาพลักษณ์ด้านสินค้า การบริการ  ความเป็นธรรมกับคู่ค้า การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล รวมทั้งการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร และการประเมินความเสี่ยง เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย สังคม สิ่งแวดล้อม และลูกค้าเป็นสำคัญ