ศุภาลัย ถ่ายทอดกลยุทธ์ธุรกิจในสนามอสังหาฯ ผ่านโครงการ Big Brother Season 6

ศุภาลัย ถ่ายทอดกลยุทธ์ธุรกิจในสนามอสังหาฯ ผ่านโครงการ Big Brother Season 6

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยนายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างอาคารสูง (กลาง)  พบปะพูดคุยกับ น.ส. ดาราวรรณ โพธิครูประเสริฐ (ซ้าย) และ น.ส. วรณัฐ โพธิครูประเสริฐ ผู้บริหารโครงการสุขอาศัย จ.สุราษฎร์ธานี หนึ่งในบริษัท SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ Big Brother Season 6 ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าไทย โดย บมจ.ศุภาลัย รับหน้าที่เป็นบริษัทพี่เลี้ยง ที่ให้คำปรึกษาและแนะนำผ่านกระบวนการ Coaching and Mentoring อย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ธุรกิจ SMEs ได้มีทักษะที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งเติบโตอย่างมั่นคง และสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องเมื่อพบเจอกับสถานการณ์วิกฤตต่อไป