ศุภาลัย คว้าเรตติ้ง AA หุ้นยั่งยืน ปี 2566 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอสังหาฯ ตามแนวคิด ESG

ศุภาลัย คว้าเรตติ้ง AA หุ้นยั่งยืน ปี 2566
ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอสังหาฯ ตามแนวคิด ESG
 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับ “หุ้นยั่งยืน ระดับ AA” ประจำปี 2566 (SET ESG Ratings : AA) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) โดยเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจและมีแนวทางการการบริหารจัดการที่ชัดเจน เพื่อให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและเกิดประโยชน์กับผู้ถือหุ้นและทุกภาคส่วนของสังคม 

โดยสำหรับปีนี้ บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 193 บริษัทหุ้นยั่งยืน ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้านบาท ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง