ศุภาลัย คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 2021 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

ศุภาลัย คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 2021 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน
 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย นางสาววีรอนงค์  วิพัฒนกิจเจริญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายโฆษณาและการตลาดออนไลน์ รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition โดยได้รับรางวัลเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ภายในงานมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ โดยมี นางสาววีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการ ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ร่วมกัน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร