ศุภาลัย ขึ้นแท่นคว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน

ศุภาลัย ขึ้นแท่นคว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน
           

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร และ นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบริหารทั่วไป พร้อมตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ (Thailand Labor Management Excellence Award 2022) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทฯ ที่รับประกาศนียบัตรดังกล่าวต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน โดยมีนางสาวจินตนา รัชตโภคิน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เป็นผู้มอบรางวัล ณ อาคาร    ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์

บมจ.ศุภาลัย ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดูแลสวัสดิการแรงงาน เพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานทุกระดับ