ศุภาลัยใส่ใจ ลูกหลานช่างก่อสร้าง สานต่อกิจกรรม “น้องสุขดี พี่สุขใจ” เปิดพื้นที่ตรวจสุขภาพเด็ก โซนปทุมฯ

ศุภาลัยใส่ใจ ลูกหลานช่างก่อสร้าง สานต่อกิจกรรม “น้องสุขดี พี่สุขใจ”
เปิดพื้นที่ตรวจสุขภาพเด็ก โซนปทุมฯ  

 

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ยกระดับคุณภาพชีวิตลูกหลานช่างก่อสร้าง สานต่อกิจกรรม “น้องสุขดี พี่สุขใจ” ดูแลจัดเตรียมทีมแพทย์และพยาบาล ให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี! เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ที่เป็น  ช่างก่อสร้างกว่า 50 ครอบครัว จัดขึ้นโซนรังสิต – ลำลูกกา – ปทุมธานี มุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กๆ 300 คน ภายในปี 2568 

นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ใส่ใจถึงคุณภาพชีวิตของทุกคนในกระบวนการทางธุรกิจ จึงได้ริเริ่มจุดประกายโครงการ “Happiness Camp” ขึ้นในปี 2563 โดยมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของช่างก่อสร้าง รวมถึงคนในครอบครัวอย่างน้องๆ ที่เป็นลูกหลานอยู่อาศัยในแคมป์ก่อสร้าง อาทิ การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ถูกสุขอนามัย รวมถึงพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ยังคงสานต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกหลานช่างก่อสร้าง       ให้เป็นรูปธรรมและครอบคลุมในทุกมิติมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กๆ จำนวน 300 คน ภายในปี 2568 กับกิจกรรม “น้องสุขดี พี่สุขใจ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคมภายใต้ “ศุภาลัย       สร้างดี” ที่ร่วมสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสู่เพื่อนร่วมงานในวงจรการผลิต โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนในการดูแลอย่างเป็นธรรม อีกทั้งยังมีการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกหลานช่างก่อสร้าง ให้เข้าถึงสวัสดิการ           ด้านสุขภาพที่ควรจะได้รับ โดยได้นำทีมแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลกรุงไทย มาให้บริการตรวจสุขภาพลูกหลานช่างก่อสร้าง โซนรังสิต – ลำลูกกา – ปทุมธานี ณ โครงการศุภาลัย เลควิลล์ ศรีสมาน – ปทุมธานี

ภายในงานมีการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับกุมารแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ  ตรวจเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจเอกซเรย์ปอด  เพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย รวมถึงให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยมีลูกหลาน ช่างก่อสร้างที่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 53 คน และช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ของน้องๆ รวมทั้งหมดประมาณ 120,000 บาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนของใช้สำหรับเด็ก อาทิ ของอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เพื่อการศึกษาและของเล่น มูลค่ากว่า 25,000 บาท และได้รับแรงสนับสนุนการจัดงานจากทีมคณะกรรมการสวัสดิการและพนักงานศุภาลัย

 กิจกรรม “น้องสุขดี พี่สุขใจ” ที่ทางบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดขึ้นมาในครั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ลูกหลานช่างก่อสร้าง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องสุขอนามัย และส่งเสริมให้เด็กทุกคน มีการดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง เพราะเราเชื่อมั่นว่า “สุขภาพที่ดี  เป็นพื้นฐานของชีวิตที่ดีต่อไป”  สามารถติดตามกิจกรรม CSR ดี ๆ เพื่อสังคมได้ที่ www.supalai.com และ Facebook Page : Supalai