วัน แบงค็อก จับมือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันคัดเลือกผู้ชนะ การแข่งขัน One Bangkok Urban Furniture Competition 2022

วัน แบงค็อก จับมือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันคัดเลือกผู้ชนะ
การแข่งขัน One Bangkok Urban Furniture Competition 2022

ในภาพ คุณวรวรรต ศรีสอ้าน (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ วัน แบงค็อก (One Bangkok) เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกผลงานจากนิสิต นักศึกษา จำนวน 10 ทีมสุดท้าย ที่ชนะการแข่งขันโครงการประกวด One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 ภายใต้โจทย์การออกแบบ “Seatscape & Beyond”  การประกวดงานออกแบบและสร้างสรรค์ที่นั่งสาธารณะสำหรับการใช้ชีวิตในเมือง (Urban Furniture) ที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับโครงการ วัน แบงค็อก โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณวรรณพร พรประภา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด หม่อมหลวงภาวินี สันติศิริ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อโยธยาเทรด (93) จำกัด และผู้ก่อตั้งแบรนด์ AYODHYA คุณจรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าภัณฑารักษ์และผู้บริหารฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ วัน แบงค็อก คุณพิชิต วีรังคบุตร (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ Media & Event Business บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) คุณพลอยพรรณ ธีรชัย (ที่ 2 จากซ้าย) และ คุณเดชา อรรจนานันท์ (ซ้ายสุด) นักออกแบบผู้ร่วมก่อตั้ง THINKK Studio ร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ วัน แบงค็อก อาคารพาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทยุ

จากซ้ายไปขวา

  1. คุณเดชา อรรจนานันท์ นักออกแบบผู้ร่วมก่อตั้ง THINKK Studio
  2. คุณพลอยพรรณ ธีรชัย นักออกแบบผู้ร่วมก่อตั้ง THINKK Studio
  3. คุณจรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย หัวหน้าภัณฑารักษ์และผู้บริหารฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ วัน แบงค็อก
  4. คุณวรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการ วัน แบงค็อก
  5. คุณวรรณพร พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด
  6. หม่อมหลวงภาวินี สันติศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อโยธยาเทรด (93) จำกัด และผู้ก่อตั้งแบรนด์ AYODHYA
  7. คุณพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  8. คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Media & Event Business บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)