วัน แบงค็อกจับมือเขตปทุมวัน มอบชุดความห่วงใย พิชิตโควิด-19 ให้แก่ 7 ชุมชน

วัน แบงค็อกจับมือเขตปทุมวัน มอบชุดความห่วงใย พิชิตโควิด-19 ให้แก่ 7 ชุมชน 

คุณบุรินทร์ คุณาธิปพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่สี่จากซ้าย) สายพัฒนาโครงการวัน แบงค็อก และ ดร.ธีระชัย พิพิธศุภผล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่สามจากซ้าย) ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและประสานงานราชการ โครงการวัน แบงค็อก ร่วมมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  พร้อมอุปกรณ์ชุดปฐมพยาบาล และแอลกอฮอล์ 70% รวม 560 ลิตร ให้แก่ผู้นำจาก 7 ชุมชนโดยรอบโครงการวัน แบงค็อก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของคนในชุมชน

ด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 ที่ครอบคลุมการแพร่ระบาดทั่วโลก รวมถึงหลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ โครงการ One Bangkok (วัน แบงค็อก) เล็งเห็นความจำเป็นของอุปกรณ์พื้นฐานทางการแพทย์ที่จะช่วยป้องกันและบรรเทาการแพร่ระบาดนี้ในชุมชนได้ ทางโครงการฯจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตปทุมวัน มอบชุดความห่วงใย ประกอบด้วย เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด จำนวน 14 เครื่อง พร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และแอลกอฮอล์ 70% รวม 560 ลิตร ให้แก่ 7 ชุมชนซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการ วัน แบงค็อก ได้แก่ ชุมชนกุหลาบแดง ชุมชนซอยพระเจน ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนเคหะบ่อนไก่ ชุมชนซอยร่วมฤดี ชุมชนซอยโปโล และชุมชนเทพประทาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  พร้อมส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของคนในชุมชน

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการดำเนินงานของโครงการ วัน แบงค็อก ในการสรรค์สร้างชุมชนที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดำเนินบทบาทในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการส่งเสริมด้านสุขอนามัยของสมาชิกในชุมชนโดยรอบโครงการ นอกเหนือจากการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านศิลปะและกีฬาให้แก่เยาวชนในชุมชนที่จัดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา