“ยูนิเวนเจอร์” เผยผลประกอบการ ประจำปี’65 รายได้กว่า 15,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 340%

“ยูนิเวนเจอร์” เผยผลประกอบการ ประจำปี’65  รายได้กว่า 15,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 340%

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เผยภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2565 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) โดยมียอดรายได้กว่า 15,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 340%

นายกำพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ว่า ผลจากนโยบายในการปรับพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ ทำให้ในปี 2565 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) บริษัทฯ มีรายได้ 15,270 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิส่วนของบริษัทอยู่ที่ 168 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้จากการลงทุนในธุรกิจพลังงาน 8,400 ล้านบาท (21 ธันวาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) คิดเป็น 55% ของรายได้ รายได้จากการลงทุนในธุรกิจตู้แช่เชิงพาณิชย์ 1,010 ล้านบาท (1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) คิดเป็น 7% ของรายได้ รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3,670 ล้านบาท คิดเป็น 24% ของรายได้ และรายได้จากธุรกิจอุตสาหกรรมและอื่นๆ 2,190 ล้านบาท คิดเป็น 14% ของรายได้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น บริษัทฯ ยังสามารถรับรู้รายได้ในเชิงบวกจากธุรกิจการลงทุนทั้งในภาคพลังงานและอุตสาหกรรมที่เป็น Recurring Income และธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากการขายและโอนห้องชุดคอนโดมิเนียมของโครงการภายใต้ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ Grand Unity

ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่จะทยอยรับรู้ในปี 2566-2567 มากกว่า 1,900 ล้านบาท และยังมีรายได้จากธุรกิจการลงทุนที่เป็น Recurring Income อย่างต่อเนื่อง นายกำพล กล่าว