“ยูนิเวนเจอร์” เปิดแผนปี’64 มั่นใจการกลับมาของเศรษฐกิจพร้อมลงทุนในธุรกิจใหม่

“ยูนิเวนเจอร์” เปิดแผนปี’64 มั่นใจการกลับมาของเศรษฐกิจพร้อมลงทุนในธุรกิจใหม่

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เผย บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้จากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2564 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) ที่ 4,000 ล้านบาท พร้อมเสริมความแข็งแกร่งผ่านกลุ่มธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายกำพล ปุญโสณี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV กล่าวว่า             ในปีงบประมาณ 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้จากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ 4,000 ล้านบาท พร้อมเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจที่จะสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับบริษัทฯ (Recurring Income)

“ล่าสุด บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ผ่านบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด หรือ UVBGP โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55 ลงทุนในธุรกิจพลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยนํ้า และโครงการสมาร์ทกริด เป็นต้น ซึ่งถือว่าการร่วมทุนในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสการลงทุนในกลุ่มธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพตามเป้าหมายของบริษัทฯ ในการสร้างความสมดุลในโครงสร้างการลงทุนธุรกิจ (Business Portfolio) และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาส รวมถึงพันธมิตรใหม่อย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะเข้าไปร่วมลงทุนในกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ ภายใต้กลยุทธ์องค์กรทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างความสมดุลของ Portfolio ในการลงทุน รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ (ENABLE) การพัฒนาความเชี่ยวชาญและเพิ่มมูลค่าของธุรกิจเพื่อให้เกิดรายได้ (COMMIT) การเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าและผลตอบแทนอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (ACCOMPLISH) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงสร้างทางการเงินที่พร้อมลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาและดำเนินการเพื่อสร้างความสมดุลในการลงทุนของกลุ่มบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย ภายในระยะเวลา 3 ปี” นายกำพล กล่าว

ทั้งนี้ นายกำพล กล่าวถึงผลประกอบการในไตรมาส 1/2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) ว่า   บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 912 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ 68 ล้านบาท