[ภาพข่าว] พฤกษาใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศน์คืนสู่ธรรมชาติ

นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดองค์กร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมจิตอาสาพนักงานพฤกษา ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ในโครงการ ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา สานต่อพระราชปณิธาน และสนองพระราชดำริด้านอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสร้างระบบนิเวศน์กลับคืนสู่ธรรมชาติ  ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยโครงการการนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พฤกษา ปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน ใส่ใจ มีส่วนร่วม และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม