พฤกษา และ รพ.วิมุต ผนึก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมองค์กรพันธมิตรรวม 18 แห่ง ดันอารีย์เป็นย่านนวัตกรรมเอไอแห่งแรกในไทย

พฤกษา และ รพ.วิมุต ผนึก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
พร้อมองค์กรพันธมิตรรวม 18 แห่ง ดันอารีย์เป็นย่านนวัตกรรมเอไอแห่งแรกในไทย
 

พฤกษา โดย นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (แถวล่างสุด คนที่ 2 จากขวา)  และ โรงพยาบาลวิมุต โดย นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุตโฮลดิ้ง จำกัด (แถวบนสุดคนที่ 2 จากขวา) ลงนามในบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรม (Innovation District) ของประเทศไทย” ในฐานะสมาชิกของย่านอารีย์  ร่วมกับ  ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (แถวบนสุดคนที่ 3 จากขวา)   พร้อมเครือข่ายพันธมิตรรวมทั้งหมด 18 องค์กร นำโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรอื่นๆ อาทิ บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารออมสิน  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นต้น เพื่อร่วมกันพัฒนาย่านอารีย์ให้เป็นพื้นที่ย่านนวัตกรรม  (Innovation District) โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษด้านนวัตกรรม (Special Economic Zone for Startups)  พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต พร้อมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม ระหว่างสมาชิก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI), หุ่นยนต์ (Robotic) และ เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Immersive Technology)

การเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อน และยกระดับย่านนวัตกรรมอารีย์ให้ก้าวไกลไปอีกขั้นในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “พฤกษาใส่ใจ..เพื่อทั้งชีวิต  Tomorrow. Reimagined ที่มุ่งตอบโจทย์และสร้างความสุขเพื่อการใช้ชีวิตวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งขึ้นของทุกคน ตามคำมั่นสัญญาว่า พฤกษาไม่หยุดที่จะคิดสร้างสรรค์ และออกแบบการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นที่ให้ทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในวันข้างหน้า