“พฤกษา” ผนึก “Google” อัปสกิลดิจิทัลแก่นักธุรกิจเพื่อสังคม ฝึกอบรมผ่านโครงการ Samart Skills ปูทางสู่โลกธุรกิจยุคใหม่

“พฤกษา” ผนึกGoogle” อัปสกิลดิจิทัลแก่นักธุรกิจเพื่อสังคม
ฝึกอบรมผ่านโครงการ Samart Skills ปูทางสู่โลกธุรกิจยุคใหม่
 

พฤกษา ผนึกความร่วมมือกับ Google ประเทศไทย เดินหน้าอัปสกิลด้านดิจิทัลให้กับนักธุรกิจ  เพื่อสังคมจากโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ผ่านการมอบทุนฝึกอบรมระดับมืออาชีพ Samart Skills จาก Google เสริมความแข็งแกร่ง ติดปีกให้เติบโต ก้าวสู่สนามการแข่งขันในโลกธุรกิจยุคใหม่ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมต่อไป 

 คุณอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นของพฤกษาที่ต้องการสร้างการอยู่อาศัยที่ “อยู่ดี มีสุข  Live well Stay well” ควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้สังคม เราจึงได้จัดโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ขึ้นเป็นปีแรก เพื่อสนับสนุนนักธุรกิจเพื่อสังคมให้เติบโตได้ด้วยตัวเองอย่างแข็งแกร่ง  สร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคมตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งการจัดโครงการที่ผ่านมา พฤกษาได้มอบเงินทุนสนับสนุนเพื่อใช้ในการพัฒนากิจการ จัดเวิร์คช็อป พัฒนาความรู้  ให้คำปรึกษา และแนะนำเครือข่ายธุรกิจกับนักธุรกิจเพื่อสังคม ที่ร่วมโครงการ ปัจจุบันถึงแม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่เรายังคงมีการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

“โลกธุรกิจยุคปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้ด้านดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็น พฤกษาจึงได้จับมือกับ Google ประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา มาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักธุรกิจเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ที่ผ่านมาเราเป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ว่าจ้างที่สนใจจ้างผู้ผ่านการอบรมจากโครงการ Samart Skills  พร้อมส่งพนักงานเข้าอบรม และเล็งเห็นว่าโครงการนี้จะมอบความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักธุรกิจเพื่อสังคมเช่นกัน

ขอขอบคุณ Google ประเทศไทย ที่มาร่วมกันพัฒนาทักษะให้นักธุรกิจเพื่อสังคมได้มีความรู้รอบด้านมากขึ้นอย่างมืออาชีพ เพื่อให้สามารถส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมเพิ่มขึ้น” คุณอังคณา กล่าว           

 คุณศารณีย์ บุญฤทธิ์ธงไชย Country Marketing Manager, Google ประเทศไทย กล่าวว่า Google ประเทศไทย เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับคนไทย จึงเป็นที่มาของโครงการ Samart Skills โดยได้จัดทำหลักสูตรอบรม และดำเนินการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Google เพื่อพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน รองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในประเทศไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

“Google ประเทศไทยยินดีกับความสำเร็จของโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ที่ทำให้นักธุรกิจเพื่อสังคมเติบโตขึ้น และยินดีมากที่ได้มีส่วนร่วมกับพฤกษาในการส่งเสริมให้นักธุรกิจกลุ่มนี้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้น การมอบทุนของ Google ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราที่จะทำให้คนไทยได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากร ปลดล็อกการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกัน  ภายใต้แนวคิด Leave No Thai Behind โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัล ไอที การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ วิศวกรรมข้อมูลและการวิเคราะห์ ตลอดจนการจัดการโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก และสามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้จริง” คุณศารณีย์ กล่าว