“พฤกษา” ปั้นโมเดลสร้างบ้านสุขภาพดี ผนึกทีมรพ.วิมุต ร่วมใส่ใจคุณภาพชีวิต

“พฤกษา” ปั้นโมเดลสร้างบ้านสุขภาพดี
ผนึกทีมรพ.วิมุต ร่วมใส่ใจคุณภาพชีวิต

การพัฒนาที่อยู่อาศัยของ “พฤกษา” ตั้งอยู่บนฐานแนวคิด “Tomorrow. Reimagined.” เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ และอาจกล่าวได้ว่า ดีไซน์บ้านที่ครอบคลุมการใช้ชีวิตในทุกมิติ ถือเป็น “ลิฟวิ่ง โซลูชั่น” นวัตกรรมจากพฤกษาโดยเฉพาะที่มอบให้กับผู้บริโภค

โลกเปลี่ยนเร็ว “พฤกษา” ในฐานะแบรนด์ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย จึงมีความเชื่อมั่นว่า การสร้างสรรค์นวัตกรรมการอยู่อาศัยเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้คนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในวันนี้และในอนาคต  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสำคัญซึ่งจะมีผลต่อรูปแบบการอยู่อาศัยใหม่  เช่น  การก้าวสู่สังคมสูงวัย  วิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังโควิด-19 ที่ทำให้ผู้คนใช้เวลาอยู่ในบ้านมากขึ้น และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิด IoT (Internet of Things) นวัตกรรมเปลี่ยนโฉมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิง  สิ่งเหล่านี้ทำให้พฤกษามองเห็นเทรนด์การอยู่อาศัยที่ผนวกรวมเรื่องสุขภาพและการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพภายในบ้านให้กลายเป็นเรื่องเดียวกัน

จึงทำให้พฤกษาในปัจจุบันเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายเดียวของไทยที่มีโรงพยาบาลผูกรวมอยู่ในโครงสร้างธุรกิจ และเป็นจุดกำเนิดของการผนวกนิยามคำว่า “บ้านและการใช้ชีวิต” เข้าเป็นเนื้อเดียวกับนิยาม “สุขภาพ” ได้อย่างลงตัว  การสร้างบ้านสุขภาพดีเพื่อคุณภาพชีวิตดีที่สุดได้กลายมาเป็นโมเดลการพัฒนาใหม่ที่มาจากการรวมพลังของสองธุรกิจผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย – พฤกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ – รพ.วิมุต ที่มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน

นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เล่าถึง  ความร่วมมือกับรพ.วิมุต  ภายใต้แนวคิด(บ้าน) ใส่ใจทุกรายละเอียดการใช้ชีวิต คิดมาเพื่อคุณ… ในวันนี้และพรุ่งนี้TomorrowReimagined.โดยยึดถือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยแกนหนึ่งให้ความสำคัญ คือมุ่งเน้นความใส่ใจในเรื่องของ Health&Wellness เพื่อการอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุข ช่วยตอกย้ำจุดมุ่งหมายของแบรนด์ที่ว่า “พฤกษา..ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต”

การมีโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทำให้พฤกษาสามารถคิดต่อยอดได้ทั้งในแง่ของการพัฒนาบริการและโครงการ เพื่อให้ที่อยู่อาศัยของพฤกษามอบความสะดวกสบายและมีความยืดหยุ่นสำหรับการอยู่อาศัยในโลกที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวันและรวดเร็ว บ้านจึงต้องมีฟังก์ชั่นที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ตอบรับกับความต้องการที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาในทุกมิติของช่วงชีวิตทั้งในวันนี้และในอนาคต

พฤกษาเชี่ยวชาญการพัฒนาบ้าน  ทุกดีไซน์ภายในบ้านและภายในโครงการย่อมมีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพ และเรื่องนี้ถือเป็นจุดแข็งของเราที่มีทีมโรงพยาบาลวิมุตเข้ามาเติมเต็มไอเดียและคำแนะนำในเชิงสุขภาพ ช่วยให้การออกแบบบ้านยุคใหม่ในทุกรายละเอียด ทั้งการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านมีความสมบูรณ์และตอบโจทย์เทรนด์การอยู่อาศัยที่ผู้คนให้ความใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น”

สำหรับแนวทางการเชื่อมโยงเรื่องของสุขภาพ (Health) ให้เข้ากับการใช้ชีวิตในบ้าน (Home)  นายแพทย์สันติ  เอื้อนรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิมุต ให้คำอธิบายเข้าใจง่ายๆ ว่า สุขภาพเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ผู้คนควรเข้าถึงได้ง่ายทั้งในแง่ของราคาและการให้บริการ ดังนั้น โจทย์สำคัญคือ ผู้คนจะเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลได้อย่างไรตั้งแต่อยู่ที่บ้าน

“คำตอบคือเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลของบ้านและสุขภาพโมเดลจึงมีสามส่วนคือโฮมเฮลท์และตัวเชื่อมคือเทคโนโลยี ”   คุณหมอบอกว่า การผนึกพลังร่วมกันของพฤกษาและรพ.วิมุตจะสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการพฤกษา โดยแผนการขยายบริการดูแลสุขภาพของรพ.วิมุตนั้นจะเกาะติดไปกับทำเลที่อยู่อาศัยที่พฤกษาเข้าไปพัฒนา

ในบางทำเลมีแผนสร้างเป็นโรงพยาบาลสาขาขนาดเล็กสำหรับโครงการของพฤกษาและชุมชนแวดล้อม  บางทำเลสร้างเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพมีแพทย์หมุนเวียนมาให้บริการ แต่เพื่อให้ตอบโจทย์การเข้าถึงบริการสุขภาพตั้งแต่อยู่ที่บ้านโรงพยาบาลวิมุตจึงมีการจับมือร่วมกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีหลายกลุ่มทั้งที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมต่อโฮมและเฮลท์ทำให้ผู้อยู่อาศัยโครงการของพฤกษารู้สึกเสมือนว่ามีโรงพยาบาลอยู่ใกล้แค่เอื้อมมีความเจ็บป่วยใดๆ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทันท่วงที

ยกตัวอย่างโปรแกรมปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine)  ที่ให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่มีค่าใช้จ่าย    มีบริการจัดส่งยาให้ถึงบ้านสำหรับผู้ป่วย  รวมทั้งแอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้สูงวัยกรณีฉุกเฉินผ่านอุปกรณ์แจ้งเตือนและจัดส่งทีมดูแลพร้อมรถพยาบาลบริการ 24 ชม.เป็นต้น  ซึ่งในอนาคตจะยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมต่อโฮม-เฮลท์เพิ่มเติมได้อีก  เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้นทั้งในระยะก่อนเจ็บป่วยระยะเจ็บป่วยและระยะฟื้นฟูสุขภาพหลังการรักษา

คุณหมอ ยังบอกด้วยว่า สุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่บ้าน ทีมโรงพยาบาลวิมุตเองมีส่วนร่วมนำเสนอไอเดียดีไซน์เพิ่มเติมในโครงการของพฤกษา ในจุดที่คิดว่าสามารถช่วยให้การอยู่อาศัยสะดวกสบายขึ้น เช่น การใช้โถสุขภัณฑ์ที่มีความสูงพอเหมาะรองรับสรีระผู้สูงวัยให้ลุก-นั่งได้สะดวกการออกแบบให้บางส่วนของพื้นที่สีเขียวส่วนกลางของโครงการมีสวนหินบำบัดใช้สำหรับเดินนวดฝ่าเท้าซึ่งเหมาะกับการออกกำลังกายและฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงวัย หรือแม้แต่การพาเด็กๆ มาเดินเท้าเปล่าบนก้อนหินก็ช่วยส่งเสริม SI (Sensory Integration) การพัฒนาระบบประสาทสัมผัสซึ่งเป็นพัฒนาการสำคัญของเด็กวัยกำลังเจริญเติบโต

โมเดลสร้างบ้านสุขภาพดีเพื่อคุณภาพชีวิตดีที่สุดโดยเชื่อมต่อHome–Health –Tech ไว้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์จึงเป็นก้าวสำคัญของทั้งสองธุรกิจที่แม้จะมีความเชี่ยวชาญต่างกันแต่สามารถผนึกกำลังนำส่วนดีที่สุดของสินค้าและบริการส่งมอบให้ลูกค้าอย่างใส่ใจ  ใจ  “เรื่องบ้าน และคุณภาพการอยู่อาศัย เป็นหน้าที่ของพฤกษา ส่วนเรื่องการดูแลสุขภาพขอโอกาสให้ “วิมุต” ช่วยดูแล” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิมุต กล่าวทิ้งท้าย