พฤกษา คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2562 จากผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตคนไทย

พฤกษา คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2562
จากผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตคนไทย

พฤกษา เรียลเอสเตท คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ในงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติและพิธีมอบรางวัลนวัตกรรม ประจำปี 2562” สาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  โดยพฤกษามีผลงานนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมที่โดดเด่นหลากหลายประการ อาทิ ความร่วมมือกับกรมการแพทย์ในการจัดทำห้องตัวอย่างสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่โรงพยาบาลเลิดสิน,  การออกแบบฟังก์ชั่นใช้สอยภายในโครงการของพฤกษาที่รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ, เทคโนโลยี Pruksa Living Tech ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีที่ผสานกับนวัตกรรมทางธรรมชาติไว้อย่างลงตัว ที่เกิดจากการเข้าใจ Insight ของลูกค้าและคนไทยอย่างแท้จริง รวมถึงสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

โดยมี นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท – แวลู บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของพฤกษาที่ “ใส่ใจ” คุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยพร้อมเทคโนโลยีที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน