พฤกษาใส่ใจ ใช้พลังงานทางเลือก ลดโลกร้อน สร้างความยั่งยืน

พฤกษาใส่ใจ ใช้พลังงานทางเลือก ลดโลกร้อน สร้างความยั่งยืน

นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า “พฤกษา มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ด้วยการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม ควบคู่กับความใส่ใจและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Heart to Earth)  พฤกษาจึงดำเนินการในหลากหลายมิติ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  ซึ่งการเลือกใช้พลังงานทางเลือก (Renewable Energy) ด้วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในแนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เนื่องจากเห็นว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อน และมีแดดแรงเกือบตลอดปี  จึงได้นำแผงโซล่าเซลล์มาติดตั้งในส่วนกลางของโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ แม้ว่าจะใช้การลงทุนติดตั้งที่ค่อนข้างสูง แต่หากมองในระยะยาวก็จะเป็นประโยชน์ต่อลูกบ้านในการประหยัดค่าไฟฟ้า และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย โดยพฤกษาได้เริ่มทะยอยติดตั้งโซล่าเซลล์ในโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์มาแล้วตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งหมดราว 100 โครงการ  โดยได้แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้บริเวณ บ่อบำบัดน้ำเสีย ไฟสวนสาธารณะ คลับเฮาส์ และสำนักงานนิติบุคคล เป็นต้น

จากการเก็บข้อมูลในปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่าในบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ 12 โครงการ ที่ได้มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ถึง 85% และ ประหยัดการใช้ไฟฟ้าไปได้ถึง 239,940 กิโลวัตต์ต่อปี  (คิดเป็น 62%)   ในปีนี้จึงมีแผนขยายการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็นโครงการทาวน์เฮาส์ 13 โครงการ โครงการบ้านเดี่ยว 7 โครงการ พร้อมทั้งขยายการติดตั้งการใช้พลังงานสีเขียวนี้ไปยังโครงการคอนโดมิเนียมอีก 7 โครงการด้วย

เพราะปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราอีกต่อไป นอกจากการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมคุณภาพแล้ว ในเรื่องการอยู่อาศัยที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน นอกจากการติดตั้งโซล่าเซลล์ในโครงการแล้ว พฤกษายังมีโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกหลายโครงการที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ โครงการ “วน @ PRUKSA”  เชิญชวนลูกบ้านร่วมกันคัดแยกพลาสติกที่ยืดได้ รวบรวมและนำกลับมารีไซเคิลใหม่, โครงการการลดการเผาขยะในไซต์ก่อสร้าง เพื่อลดการเกิดมลภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 และโครงการใช้โบรชัวร์ทางอิเลคทรอนิก (E-Brochure) เพื่อลดการใช้กระดาษ สร้างขยะให้กับสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในบ้านที่ช่วยลดการใช้พลังงาน เช่น หลอดไฟ LED ก็อกและโถสุขภัณฑ์ประหยัดพลังงาน เป็นต้น ซึ่งพฤกษาจะดำเนินโครงการเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเรื่อยไปตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ตั้งไว้”