พฤกษาใส่ใจ ประชาชนและพนักงาน รวมพลัง รณรงค์มาตรการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

พฤกษาใส่ใจ ประชาชนและพนักงาน รวมพลัง รณรงค์มาตรการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  “จากสถานการณ์ฝุ่นละอองPM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ และอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อประชาชนและพนักงานนั้น  บริษัทให้ความใส่ใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา จึงได้เร่งออกมาตรการเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและฝุ่นจากการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยของพฤกษา โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกรอบทิศทาง เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เพื่อปกป้องชีวิตทุกคนจากมลพิษทางอากาศ นอกจากโรงงานผลิตแผ่นพรีคาสท์ ซึ่งเป็น Green Factory แห่งแรกในประเทศไทย ที่มีโรงผสมคอนกรีต (Batching Plant) ระบบปิด จึงทำให้ไม่มีฝุ่นจากการผลิตคอนกรีตแล้วนั้น ทางบริษัทฯ ยังได้เพิ่มแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้ลดจำนวนเที่ยวการขนส่ง มีการตรวจรถขนส่งแผ่นพรีคาสท์ทุกคัน และแก้ไขรถที่มีควันดำ เริ่มทะยอยเปลี่ยนรถที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นรถที่ใช้ก๊าซแทน รณรงค์ให้พนักงานและรถบรรทุกทุกคัน ไม่ติดเครื่องรถทิ้งไว้เมื่อไม่จำเป็น รวมไปถึงการจัดให้มีการล้างถนนวันละสองครั้ง พร้อมเพิ่มการพ่นน้ำที่ถนนและกองกรวดทรายให้มากขึ้น

สำหรับบริเวณไซต์ก่อสร้างทุกโครงการทั้งแนวราบและแนวสูง ให้ดำเนินการดูแลกวาดฝุ่น ฉีดน้ำล้างถนนทั้งบริเวณทางเข้าออก ด้านในโครงการ และจุดอื่นๆที่มีความจำเป็นอย่างสม่ำเสมอ   จัดทำบ่อล้างล้อสำหรับรถดิน รถบรรทุก เพื่อลดฝุ่นละอองและเศษดินในโครงการ กวดขันไม่ให้รถที่มีควันดำเข้าในโครงการ สำหรับงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น การตัดวัสดุต่างๆ ได้กำหนดให้มีพื้นที่ทำงานเฉพาะและเพิ่มมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น อาทิ จัดทำผนังหรือข่ายกั้น ใช้ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ชนิดป้องกันไฟลามคลุมโดยรอบอาคารสูง  ใช้ผ้าใบห่อปิดคลุมวัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่น เป็นต้น  รวมทั้งแนะนำผู้รับเหมาและคู่ค้าวัสดุก่อสร้าง ดูแลตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถบรรทุก เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานและไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน ให้ผู้รับเหมาจัดหาหน้ากากกันฝุ่น N95 หรือหน้ากากอนามัย 2 ชั้นให้แก่คนงาน นอกจากนี้ให้จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นเพื่อติดตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า และชุมชนเพื่อนำไปปรับปรุงวิธีการลดผลกระทบจากภาวะฝุ่น   โดยให้วัดปริมาณฝุ่น รายงานผล พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันอย่างสม่ำเสมอ  ซึ่งบริษัทฯ จะเร่งดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษร่วมกับทางกรุงเทพมหานครต่อไป

นอกจากนั้น พฤกษายังใส่ใจและห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน จึงได้ประกาศให้พนักงานที่ตั้งครรภ์ และพนักงานที่มีโรคประจำตัวทางเดินหายใจ หรือได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากปัญหาฝุ่นละอองให้ทำงานที่บ้านได้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น นอกจากนั้นในส่วนของพนักงานที่มีบุตรที่เรียนหนังสือ และโรงเรียนประกาศให้หยุดตามสถานการณ์ฝุ่นก็สามารถทำงานที่บ้านได้ตามประกาศของทางรัฐบาล และจัดหาหน้ากาก N95 แจกให้พนักงานทุกคนเพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพด้วย ” นางสุพัตรา กล่าว