พฤกษาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

พฤกษาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และนางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม “พฤกษา ร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง ทำดีเพื่อในหลวง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพร้อมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก พร้อมส่งมอบต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่ 10 ให้กับสำนักงานเขตพญาไท จำนวน 300 ต้น โดยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมใจกันนำไปปลูกในสวนพญาไทภิรมย์ เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ คืนอากาศบริสุทธิ์กลับเพิ่มไปให้คนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น