ผู้บริหาร The Cube Condo จัด Healthy Day สุขภาพสำคัญที่สุด

ผู้บริหาร The Cube Condo จัด Healthy Day สุขภาพสำคัญที่สุด

คุณมลวิภา  อำนวยรักษ์สกุล  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสุทธิชัย วงศ์รจิต  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาวุโส คุณชยกร ปิ่นเงิน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้พัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียม The Cube Condominium (เดอะคิวบ์ คอนโดมิเนียม) และทาวน์โฮม The Cube Town Lamlukka (เดอะคิวบ์ ทาวน์ ลำลูกกา) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่ายกว่า 100 คน ร่วมงาน ‘Healthy Day (เฮลตี้เดย์) สุขภาพสำคัญที่สุด’ โดยคณะแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่มาตรวจสุขภาพ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและความเสี่ยงของโรคอย่างละเอียด อาทิ เจาะเลือดตรวจวิเคราะห์โรคและความเสี่ยงโรคต่าง ๆ คลื่นหัวใจ เอกซเรย์ปอด สายตา เป็นต้น และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยผู้บริหารตระหนักถึงสุขภาพของบุคลากรเป็นสำคัญ และสนับสนุนให้พนักงานทุกฝ่ายใส่ใจดูแลสุขภาพ มีโภชนาการที่ดี พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทุกระดับชั้น ณ สำนักงานใหญ่ (ถนนวัชรพล) เมื่อเร็ว ๆ นี้