ผู้ถือหุ้น NOBLE ไฟเขียวแตกพาร์-ออกวอร์แรนต์

ผู้ถือหุ้น NOBLE ไฟเขียวแตกพาร์-ออกวอร์แรนต์

นายธงชัย บุศราพันธ์ (กลางขวา) ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม พร้อมด้วยคณะกรรมการ บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) เป็นหุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งออกหุ้นสามัญใหม่รองรับการใช้สิทธิ์แปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ     ครั้งที่ 2 หรือ NOBLE-W2 จำนวน 342.35 ล้านหุ้น ที่ได้ออกให้ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 342.35 ล้านหน่วย ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า และทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพิ่มขึ้นเป็น 1,711.76 ล้านบาท ณ โรงแรมดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้