ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ตอกย้ำความเป็นผู้นำอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับเวิลด์คลาส จับมือกับสถานทูตฮังการีฯ จัดแสดง “KUUBE Plus Smart Bench” ม้านั่งอัจฉริยะระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์

ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ตอกย้ำความเป็นผู้นำอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับเวิลด์คลาส
จับมือกับสถานทูตฮังการีฯ จัดแสดง “KUUBE Plus Smart Bench”
ม้านั่งอัจฉริยะระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์

นางสาวจันทราภรณ์ จัน (ซ้าย), กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด, นางสาวปิยวรา พงษ์ทอง (ขวา), ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ สายโครงการเชิงพาณิชยกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) พร้อมด้วย นายชานดอร์ ชิโพช (กลาง) เอกอัครราชทูตฮังการี ประจำประเทศไทย ร่วมถ่ายภาพกับ “KUUBE Plus Smart Bench” ม้านั่งอัจฉริยะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล ประเทศไทย หรือ “FPCT”  ผู้นำการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์เกรด A ใจกลางกรุงเทพฯ และ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) หรือ “FPCAMT” ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) สนับสนุนพื้นที่อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ให้กับสถานเอกอัครราชทูตฮังการี ประจำประเทศไทย จัดแสดง KUUBE Plus Smart Bench ม้านั่งอัจฉริยะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ สัญชาติฮังการี ซึ่งเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนและส่งเสริมความเมืองอัจฉริยะในอนาคต

โดยม้านั่ง KUUBE Plus Smart Bench จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสร้างแสงสว่างภายในบริเวณม้านั่ง พร้อมให้บริการจุดชาร์จอุปกรณ์ และ Wi-Fi เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

นอกจากความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและฮังการี ยังสะท้อนถึงเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจของ FPCT และ FPCAMT ที่มุ่งสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน ตอกย้ำสถานะการเป็นผู้ให้บริการอาคารประหยัดพลังงานชั้นนำระดับสากล เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เช่าและผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับเป้าหมายของแบรนด์เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฯ ในการก้าวสู่การเป็น “Sustainable Brand” อย่างแท้จริง