ประกาศเปิดตัววิสาหกิจชุมชนแปรรูปขยะพลาสติกครบวงจรแห่งแรก ต้นแบบที่บ้านอำเภอ ชลบุรี

ประกาศเปิดตัววิสาหกิจชุมชนแปรรูปขยะพลาสติกครบวงจรแห่งแรก ต้นแบบที่บ้านอำเภอ ชลบุรี

จากซ้าย

ดร.ประชุม คำพุฒ หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเชิงพาณิชย์ สำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี นายดอมินิก ภูวสวัสดิ์ จักรพงษ์ ผู้บริหาร พรีเชียส พลาสติค แบงค็อก นายเวคิน ตั้งกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)  นายอนุสรณ์ สายนภา ประธานกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตัวแทนชุมชนบ้านอำเภอ  นางอัจฉรา ทับขัน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ นายนาวิน มัตนาวี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านอำเภอ  ร่วมกันประสานพลังจับมือเปิดตัววิสาหกิจชุมชนบ้านอำเภอ แปรรูปขยะพลาสติคครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย ช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติคล้นทะเล ณ สำนักงานศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน(RISC by MQDC ) ถ.ราขดำริ กรุงเทพฯ

8 มกราคม 2564, กรุงเทพฯชุมชนกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกบ้านอำเภอ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ร่วมกับ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) และ พรีเชียส พลาสติค แบงค็อก   ได้ประกาศความร่วมมือเปิดตัว วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขยะพลาสติคช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติคล้นทะเลชายฝั่งตะวันออกเป็นวิสาหกิจชุมชนอัพไซคลิ่ง (Upcycling) นำขยะพลาสติกจากทะเลไทยมาแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้างเป็นแห่งแรกของประเทศ สร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน นำร่องต้นแบบแห่งแรกที่ชุมชนบ้านอำเภอ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ตั้งเป้าภายใน 5 ปี นำขยะทะเลแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้างทั้งหมด พร้อมขยายผลสู่ชุมชนอื่นในพื้นที่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC