บ้านและสวน AWARDS ประจำปี 2566 งานประกาศรางวัล 10 บ้านน่าอยู่ 10 สวนสวยแห่งปี เพื่อร่วมส่งเสริมในการสร้างคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดี

บ้านและสวน AWARDS ประจำปี 2566 งานประกาศรางวัล 10 บ้านน่าอยู่ 10 สวนสวยแห่งปี
เพื่อร่วมส่งเสริมในการสร้างคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยที่ดี

บ้านและสวน สื่อคุณภาพในเครืออมรินทร์กรุ๊ป ผู้นำในการเผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับบ้าน สวน และการตกแต่ง มานานกว่า 47 ปี ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทย นับเป็นปีที่ 11 แล้ว สำหรับการมอบรางวัลบ้านและสวน AWARDS ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นในงานบ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2023

ดำรง  ลี้ไวโรจน์ บรรณาธิการอํานวยการ ธุรกิจ Media and Event เปิดเผยว่า บ้านและสวน ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยและความสุขในครอบครัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมที่น่าอยู่ ในแต่ละปี บ้านและสวน สำนักพิมพ์บ้านและสวน และ room Books ได้เผยแพร่บ้านและสวนกว่า 100 แห่ง จึงคัดเลือกผลงานเพื่อเป็นตัวอย่างการออกแบบ ด้วยแนวคิดที่ บ้านและสวน ให้คุณค่า คือ “อยู่ดี มีสุข สมดุล” โดยมอบรางวัลบ้านและสวน AWARDS ซึ่งประกอบด้วย 10 บ้านน่าอยู่ 10 สวนสวย และรางวัลพิเศษที่องค์กรซึ่งมีแนวคิดมุ่งหวังสร้างคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีเป็นผู้ร่วมมอบรางวัล เพื่อร่วมส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี และสังคมที่น่าอยู่ต่อไป

โดยรางวัลบ้านและสวน AWARDS ในปีนี้ได้วางหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับแนวคิด “อยู่ดี มีสุข สมดุล” ดังนี้

 1. Well-being บ้านมีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยให้อยู่ดีในทุกด้าน มีสภาวะน่าสบาย มีแหล่งอาหารปลอดภัย ใช้วัสดุอุปกรณ์ปลอดสารพิษที่เป็นอันตราย
 2. Energy Saving & Sustainable บ้านลดการใช้พลังงานและยั่งยืน ใช้พลังงานจากธรรมชาติอย่างคุ้มค่า การสร้างพลังงานทดแทน ใช้วัสดุลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต และคำนึงถึงการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 3. Material Creative Design บ้านวัสดุสร้างสรรค์ มีการออกแบบวัสดุอย่างน่าสนใจ นำมาจัดเรียง ดัดแปลง ผสมผสานด้วยความสร้างสรรค์ ส่งเสริมสถาปัตยกรรมให้มีเอกลักษณ์
 4. Family Home Design บ้านที่ออกแบบเพื่อคนทุกวัย รองรับการใช้งานอย่างปลอดภัยด้วยวิธีการออกแบบ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ออกแบบสเปซส่งเสริมการทำกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว
 5. Pet Friendly บ้านเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง ออกแบบให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ปลอดภัยทั้งผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยง ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และเห็นคุณค่าของทุกชีวิต
 6. Renew Solution บ้านรีโนเวตเพิ่มคุณค่า ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ออกแบบปรับเปลี่ยนใหม่อย่างสร้างสรรค์ มีแนวคิดและกรรมวิธีนำวัสดุและทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
 7. Outdoor Space Design บ้านที่สัมพันธ์ภายนอกและภายใน ออกแบบสเปซที่ส่งเสริมให้คนสัมพันธ์กับธรรมชาติและบริบท เป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติอย่างสมดุล และสอดคล้องกับสถาปัตยกรรม

รางวัลพิเศษ บ้านและสวนAWARDS ประจำปี 2023

รางวัลพิเศษเป็นรางวัลที่องค์กรต่างๆมาร่วมสนับสนุนแนวคิด “อยู่ดี มีสุข สมดุล” เพื่อร่วมสงเสริมคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีในด้านต่างๆ และร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ ซึ่งในปี 2023 มี 2 รางวัล คือ

รางวัลพิเศษ Family Home Design Sponsored by AIS Fibre/3BB

บ้านที่ออกแบบเพื่อคนทุกวัย รองรับการใช้งานอย่างปลอดภัย ออกแบบสเปซส่งเสริมการทำกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว และเชื่อมโยงทุกเจนเนอเรชั่นที่แตกต่างให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน บ้านที่ได้รับรางวัลนี้ ได้แก่ “บ้านไทรคู่” ซึ่งมีต้นไทรคู่ขนาดใหญ่ 2 ต้นที่เก็บรักษาไว้ อันเป็นจุดเริ่มต้นการออกแบบบ้านให้เป็นรูปตัวแอล (L) เพื่อล้อมต้นไม้ไว้ สร้างสภาวะน่าสบาย โดยเปิดทุกมุมของบ้านที่ให้ทุกคนเห็นความงาม ออกมาสัมผัสธรรมชาติ และทำกิจกรรมร่วมกัน เชื่อมต่อความสัมพันธ์และวิถีชีวิตให้หวนคืนสู่ความสุขที่สมดุลกับธรรมชาติ

รางวัลพิเศษ Material Creative Design Sponsored by SEE JORAKAY

บ้านที่มีการออกแบบวัสดุอย่างน่าสนใจ นำมาจัดเรียง ดัดแปลง ผสมผสานด้วยความสร้างสรรค์ มีความโดดเด่นในการใช้วัสดุที่ส่งเสริมสถาปัตยกรรมให้มีเอกลักษณ์ บ้านที่ได้รับรางวัลนี้ ได้แก่ บ้านสไตล์โมเดิร์นชั้นเดียวที่ออกแบบยกสูงให้เหมือนอยู่ชั้น 2 เพื่อเปิดมุมมองให้โล่งสบายตา เห็นถึงท้องฟ้าด้านบน ส่วนด้านล่างตกแต่งเป็นสวนสวย พร้อมพื้นที่ใช้งานอเนกประสงค์เหมือนใต้ถุนบ้านไทย

สำหรับผลรางวัล 10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2566 มีดังนี้

 1. โฮมสตูดิโอเชียงใหม่ อบอุ่นใจด้วยแสงแดดและสองแมว
 2. บ้านสวนชั้นเดียว พื้นที่สร้างความสุขเรียบง่ายจากการปลูกต้นไม้
 3. บ้านพื้นถิ่นไทย ที่อบอุ่นด้วยงานไม้เก่า
 4. บ้านชั้นเดียว รีโนเวต ทึบนอกโปร่งใน อยู่สบาย
 5. บ้านโมเดิร์น ที่มีต้นไทรคู่ยักษ์เป็นหัวใจ
 6. บ้านโมเดิร์นชั้นเดียว ที่ยกสูงให้ดูโปร่งตาเหมือนอยู่ชั้น 2
 7. บ้านไม้ไผ่ในสวนแมว
 8. บ้านไอซ์ซึ ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ โลกคู่ขนานที่บรรจบกันของคนกับแมว
 9. บ้านไม้ชั้นเดียว ภายใต้โรงเลี้ยงหมูเก่า กลางสวน
 10. บ้านทิตา บ้านไม้พื้นถิ่นใต้ถุนสูงของสถาปนิกในบทบาทผู้อยู่อาศัย

 

สำหรับผลรางวัล 10 สวยสวยประจำปี 2566 มีดังนี้

 1. สวนญี่ปุ่นดั้งเดิมในแบบผสมผสาน
 2. สวนป่าคนเมืองเพื่อน้องหมา
 3. สวนป่าร่มรื่นดูแลง่าย ถูกใจวัยเกษียณ
 4. หลีกกรุง พักกาย ที่สวนบนดอย
 5. พื้นที่นอกบ้านที่ชวนให้ออกมาใช้ชีวิต
 6. สวนดอกไม้ในฝัน ณ เมืองโรแมนติก
 7. สวนสร้างความทรงจำสำหรับวัยเด็ก
 8. สวนป่าที่เรียบร้อย
 9. สวนญี่ปุ่นร่วมสมัยที่เป็นเหมือนงานศิลปะรอบบ้าน
 10. สวนเมดิเตอร์เรเนียนที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

 

สำหรับผู้ที่สนใจและอยากได้ไอเดียในการแต่งบ้าน รางวัล 10 บ้านน่าอยู่ 10 สวนสวย จะจัดเป็นนิทรรศการบริเวณบ้านตัวอย่าง ในงานบ้านและสวนแฟร์ Living Festial 2023 วันที่ 27 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์  อิมแพ็ค เมืองทองธานี