“บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน”

“บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน”

จุติ ไกรฤกษ์ (คนกลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน “บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน” โครงการบ้านเช่าราคาพิเศษให้แก่ประชาชน ซึ่งจัดขึ้นโดย ดร.ธัชพล  กาญจนกูล (ที่ 2 จากขวา) ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ โดยมี ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล, ธำรงค์ ทองตัน, อัครพล ลีลาจินดามัย, พันเอก(พิเศษ)ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด และ วิไล มณีประสพโชค ร่วมงาน  ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน