บารานี พาร์ค ร่มเกล้า คว้ารางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประเภทที่อยู่อาศัย ประจำปี 2561

บารานี พาร์ค ร่มเกล้า
คว้ารางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น
ประเภทที่อยู่อาศัย ประจำปี 2561

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่นประเภทที่อยู่อาศัย ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่นายปสันน สวัสดิ์บุรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด ในโอกาสที่โครงการบารานี พาร์ค ร่มเกล้า ได้รับรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น ประจำปี 2561 (ASA Real Estate Awards 2018)

ทั้งนี้ โครงการบารานี พาร์ค ร่มเกล้า บ้านเดี่ยวที่โดดเด่นอย่างเป็นเอกลักษณ์ด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบในรูปแบบโมเดิร์น สไตล์คอร์ทยาร์ด ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ร่มรื่น ให้ทุกวันคือวันพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัวหลีกหนีชีวิตวุ่นวายด้วยจำนวนเพียง 86 หลัง ควบคู่ไปกับการวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดินช่วยเพิ่มทัศนียภาพของผู้อยู่อาศัย และคลับเฮ้าส์ขนาดใหญ่ ที่รองรับทุกกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.manapat.co.th หรือ http://www.manapat.co.th/project/บารานี-พาร์ค-ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า-52.html สอบถามข้อมูลโทร 086-339-9983