‘บริทาเนีย’ ชวนลูกบ้านแยกขยะกับ ‘ถุงขยะแชมเปี้ยน’ มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เริ่มต้นที่บ้าน

‘บริทาเนีย’ ชวนลูกบ้านแยกขยะกับ ‘ถุงขยะแชมเปี้ยน’
มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เริ่มต้นที่บ้าน

ครั้งแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์มหาชน “บมจ.บริทาเนีย” จับมือกับ “ถุงขยะแชมเปี้ยน” บริษัทผู้ผลิตถุงขยะรายใหญ่ของประเทศ ผนึกกำลังสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการจัดโครงการ “B GREEN สิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างได้ที่บ้านเน้นส่งเสริมเรื่องการแยกขยะ = ลดขยะ นำร่องกับลูกบ้านของโครงการบริทาเนีย เมกะทาวน์ บางนา

นายปรมะ เหมะธุลิน กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมแห่งคุณภาพ เปิดเผยว่า บริทาเนียเป็นผู้ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งในชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้าน ต้องมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะที่เกิดขึ้นภายในบ้าน จึงมองว่าหากขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนได้รับการจัดการแยกประเภทตั้งแต่ต้นทาง จะส่งผลให้ปลายทางสามารถจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโอกาสของการนำขยะมาแปรเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์ ลดปริมาณขยะ เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของบริทาเนีย

พื้นที่โครงการบ้านของบริทาเนียจึงเป็นโอกาสสร้างความตระหนักเรื่องการคัดแยกขยะที่เริ่มต้นจากภายในบ้าน 1 ครัวเรือน และขยายไปสู่ชุมชน ดังนั้นจึงเป็นที่มาของบริทาเนียได้ร่วมกับถุงขยะแชมเปี้ยน ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้คนไทยแยกขยะอย่างเด่นชัด โดยกิจกรรมที่บริทาเนีย ร่วมกับ ถุงขยะแชมเปี้ยน
จะกระตุ้นให้ลูกบ้านแยกขยะอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดทำป้ายรณรงค์ให้ความรู้การแยกขยะ  จัดตั้งถังขยะ 4 สี สำหรับแยกประเภทตามจุดต่าง ๆ ภายในโครงการหมู่บ้าน และถุงขยะแชมเปี้ยนได้มอบเซ็ทถุงขยะ 4 สี ให้กับลูกบ้านบริทาเนีย เพื่อสนับสนุนการแยกขยะให้ถูกสี ถูกประเภท ต่อยอดสู่การทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อาทิ งาน B GREEN “สิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างได้ที่บ้าน” ที่เป็นกิจกรรมให้ลูกบ้านได้สนุกกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว นำสิ่งของ วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือขยะต่าง ๆ มารีไซเคิล ทำใหม่ให้เกิดประโยชน์

การร่วมกันกับถุงขยะแชมเปี้ยนครั้งนี้ ได้นำร่องจัดขึ้นกิจกรรมในโครงการบริทาเนีย เมกะทาวน์ บางนา ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความตระหนักเรื่องการแยกขยะตั้งแต่ที่ “บ้าน” ซึ่งบริทาเนียวางแผนจะขยายพื้นที่การดำเนินกิจกรรมร่วมกับถุงขยะแชมเปี้ยนไปสู่โครงการอื่นๆ ของบริทาเนียต่อไป

นางสาวรัชฎา อินทรชลิต รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดนุเดชอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิต “ถุงขยะ
แชมเปี้ยน” หรือ Champion Bags กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมาตลอด โดยเฉพาะการจัดการขยะ ได้ร่วมกับบริทาเนีย จัดโครงการ “B GREEN สิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างได้ที่บ้าน” ซึ่งตรงกับแนวคิดที่บริษัทฯ ทำอย่างต่อเนื่องมา 4 ปีแล้ว ถุงขยะแชมเปี้ยน แยกขยะ = ลดขยะ คือการแยกขยะแต่ละประเภท เราผลิตถุงขยะแชมเปี้ยนแบบ 4 สี เพื่อแยกขยะ 4 ประเภท ได้แก่ สีเขียว น้ำเงิน เหลืองและแดง โดยใช้สีของถุงขยะเป็นสัญลักษณ์การแยกประเภทขยะ เพื่อให้ผู้บริโภคง่ายต่อการจดจำ เพื่อรณรงค์กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกคนไทยให้หันมาใส่ใจกับการแยกขยะและทิ้งขยะให้เหมาะสมกับแนวคิดเพื่อสังคม แยกขยะ = ลดขยะ แบบ 360 องศา

ทั้งนี้ ถุงขยะแชมเปี้ยน ร่วมรณรงค์ โครงการแยกขยะ = ลดขยะ กับหลายหน่วยงาน หลายองค์กร หลายรูปแบบ ทั้งทางตรง และ ทางอ้อม แบบ 360 องศา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนิสิต นักศึกษา องค์กรเอกชน องค์กรการกุศล วัด ห้างสรรพสินค้า และหมู่บ้านฯ ที่ร่วมกันทำโครงการฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ ใช้สีของถุงขยะเพื่อบอกขยะ
แต่ละประเภท สะดวกและง่าย ทั้งคนทิ้งขยะ และคนเก็บขยะ สามารถสังเกตได้จากสีถุงขยะเลยว่า เป็นขยะประเภทไหน เน้นการแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ว่าขยะที่แยกสามารถนำไปทำอะไร วนกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้การแยกขยะเป็นเรื่องง่าย และการลดขยะเกิดขึ้นได้จริง

โครงการ B Green บริทาเนีย ที่ได้ร่วมกับถุงขยะแชมเปี้ยนเป็นอีกโครงการดี ๆ ที่ร่วมกันสนับสนุนให้คนในหมู่บ้าน ได้เริ่มต้นแยกขยะจากในครัวเรือน การให้ความรู้ ความเข้าใจกับลูกบ้านในเรื่องประเภทของขยะ โดยมอบถุงขยะแชมเปี้ยน 4 สี เพื่อแยกขยะ 4 ประเภท จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายแยกขยะแต่ละประเภท เพื่อเป็นการรณรงค์ และกระตุ้น ให้ลูกบ้าน สนใจ การแยกขยะมากขึ้น เป็นการตอบโจทย์ เรื่องการแยกขยะ เท่ากับ ลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อความสะอาดของพื้นที่ส่วนรวม เพื่อสังคมที่น่าอยู่

“ซึ่งทางถุงขยะแชมเปี้ยนพร้อมจะสนับสนุนและรณรงค์การแยกขยะ กับโครงการดี ๆ บริทาเนีย “B GREEN  สิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างได้ที่บ้าน” แยกขยะ เท่ากับลดขยะ กับถุงขยะแชมเปี้ยนต่อไป” นางสาวรัชฎา กล่าว