บมจ.เคหะสุขประชา” ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” 100,000 หน่วย ทั่วประเทศ

บมจ.เคหะสุขประชา” ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย
“บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” 100,000 หน่วย ทั่วประเทศ
 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ประธานกรรมการ ในฐานะผู้กำกับและดูแล บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) หรือ K-HA ในเครือการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานใน โครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ 100,000 หน่วยทั่วประเทศ สำหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง โดยมีคณะบอร์ด บมจ.เคหะสุขประชา นำโดย นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย ประธานกรรมการบริหาร นายพิษณุพร   อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพิชัย สีห์โสภณ กรรมการ ร่วมประชุมด้วย ณ บมจ.เคหะสุขประชา เมื่อเร็ว ๆ นี้