โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ปรับทีมบริหาร ประกาศโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่พร้อมเปิดวิสัยทัศน์ เติบโตแบบก้าวกระโดด

โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ปรับทีมบริหาร

ประกาศโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่พร้อมเปิดวิสัยทัศน์สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE)  ประกาศโครงสร้าง     ผู้ถือหุ้นใหม่หลังปรับทีมบริหาร โดยมี ธงชัย บุศราพันธ์  บริษัท ฟัลครัม โกลบอล แคปิตอล จำกัด และ บมจ.   บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เป็น 3 ผู้ถือหุ้นใหญ่  พร้อมเปิดวิสัยทัศน์สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด

ตามที่บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  (Noble Development Plc : NOBLE)  ได้แจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)   ครั้งที่ 10/2562  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นั้น ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหาร ดังนี้

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ชุดสูท

1.แต่งตั้ง นายกิตติ ธนากิจอำนวย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกิตติคุณ (Chairman Emeritus) 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ชุดสูท

2. แต่งตั้ง นายธงชัย บุศราพันธ์  ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

 สำหรับนายกิตติ ธนากิจอำนวย ผู้ก่อตั้งบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำความรู้ความสามารถ นำพาบริษัทฯและพัฒนาธุรกิจของโนเบิลฯ จนประสบความสำเร็จอย่างดีต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 28  ปี ด้วยคุณภาพที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อถืออย่างกว้างขวางจากทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้น ทำให้โนเบิลฯ เป็นหนึ่งในผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ นายกิตติยังเป็นนักบริหารที่มีประสบการณ์สูงในการบริหารธุรกิจโรงแรมระดับพรีเมี่ยมของประเทศ รวมถึงสนับสนุนโครงการส่งเสริมสังคมของโนเบิลฯ อีกด้วย

 ด้านนายธงชัย บุศราพันธ์  เคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ของโนเบิลฯ ในระหว่างปี 2535  ถึง ตุลาคม  2555  และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างสูงในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ครอบคลุมโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ นายธงชัย จะเข้ามานำทีมบริหารร่วมกับนายแฟรงค์ เหลียง รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

 การแต่งตั้งผู้บริหารครั้งนี้ จะมีผลทำให้โนเบิลฯ ขยายโอกาสทางธุรกิจพัฒนาโครงการใหม่ๆ ของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระดับนานาชาติตามที่ได้วางแผนไว้  รวมถึงเสริมความเป็นผู้นำของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของโนเบิลฯ ในด้านการพัฒนาโครงการระดับพรีเมี่ยมให้ได้รับความเชื่อถือยิ่งขึ้น

 โดยก้าวต่อไปโนเบิลฯ จะมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งแนวราบและตึกสูง โดยมุ่งเน้นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ผนวกกับเทคโนโลยีในการอยู่อาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภค เพื่อสรรสร้างที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุด ปัจจุบันโนเบิลฯ ได้สร้างสรรค์โครงการมาแล้วกว่า 47 โครงการ โดยมีโครงการที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา 8 โครงการ ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะผลักดันธุรกิจและดำเนินการขยายตลาดไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

 หลังจากการปรับทีมผู้บริหารใหม่ ส่งผลให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ รายได้แก่

  1. นายธงชัย บุศราพันธ์ ซึ่งครอบครองหลักทรัพย์ร้อยละ 23.3
  2. ฟัลครัมโกลบอล แคปิตอล   (Fulcrum Global Capital)  ซึ่งนายแฟรงค์ เหลียง เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 24.9 ในโนเบิลผ่านการลงทุนภายใต้ชื่อบริษัท เอ็นคราวน์ จำกัด (nCrowne Pte. Ltd.)
  3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG)   ครอบครองหลักทรัพย์ ร้อยละ 9.9    ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อการบริหารเงินออม (Treasury Investment) ของทางกลุ่ม BTS

 ทั้งนี้นายธงชัย บุศราพันธ์  เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ท่านที่  และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของโนเบิลฯ ดูแลการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและตึกสูงของโนเบิลฯ ส่วน นายแฟรงค์ เหลียง (Frank Leung) ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ท่านที่  จะร่วมบริหารงานในภาพรวมด้วยกันโดยจะเน้นเรื่องการดำเนินการการตลาดและการลงทุนในต่างประเทศ

 ทีมผู้บริหารใหม่ มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาธุรกิจโนเบิลฯ ให้เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด  โดยจะมีเป้าหมายการเพิ่มยอดรับรู้รายได้ปีละประมาณ 10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท) ในสามปีข้างหน้า โดยในปี 2561 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ในทำเลคุณภาพใจกลางเมือง จำนวน 3 โครงการได้แก่ โครงการ นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ โครงการโนเบิล อราวน์ อารีย์ และโครงการโนเบิล สเตท 39 ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมกว่า 11,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ นอกจากการดำเนินกิจกรรมการตลาดของโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาแล้ว โนเบิลฯ ได้มีการขยายฐานทางการตลาดไปยังต่างประเทศอีกด้วย โดยไตรมาสที่  1/2562 ได้มีการเพิ่มสัดส่วนยอดขายจากต่างประเทศจากประมาณ ร้อยละ 10 ขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 40 ของยอดขาย 

 นอกจากนี้ ได้มีแผนขยายโครงการในทำเลใหม่ๆ ที่อยู่ติดเส้นทางรถไฟฟ้า   โดยมีระดับราคาประมาณ 100,000 – 150,000 บาทต่อตารางเมตร และจะมีการลงทุนซื้อที่ดินในแต่ละปีในงบประมาณ 3 พันล้านบาท พร้อมกับการจะสร้างแบรนด์ใหม่เพื่อจับตลาดดังกล่าวโดยเฉพาะ  บริษัทฯ ยังมีแผนการเร่งระบายที่ดิน และ พัฒนาสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์เพื่อการให้เช่าซึ่งปัจจุบันได้สร้างยอดขายจากส่วนดังกล่าวให้โนเบิลฯ ได้แล้วถึงกว่า 2 พันล้านบาท  และจะยังคงดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวในการสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีขึ้นจากสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลัก

 คณะผู้บริหารมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่า ด้วยโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่  จะส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ต่างๆ พื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดยในอนาคต

เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

นายธงชัย บุศราพันธ์ เป็นผู้บริหารและนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และกรรมการของบริษัทโนเบิลฯ ระหว่างปี 2535 ถึง ปี 2555 

 ฟัลครัม โกลบอล แคปิตอล   (Fulcrum Global Capital) ซึ่งมีนายแฟรงค์ เหลียง เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด เป็นกองทุน Private Equity ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ  และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าของโลกโดยดูแลโครงการใน สหราชอาณาจักร จีน ญี่ปุ่น และประเทศไทย       

 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTSG)   กลุ่มบริษัทบีทีเอส เป็นผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการระดับแนวหน้าของประเทศไทย โดยมุ่งมั่นที่จะส่งมอบแนวคิด “ซิตี้ โซลูชั่นส์” สร้างความยั่งยืนแก่ชุมชนเมืองทั่วเอเชีย  

 เกี่ยวกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปีพ.ศ.2534 และได้ดำเนินการด้วยความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง มาเกือบ 3 ทศวรรษ  โนเบิลฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยในปีพ.ศ.2540 ภายใต้ชื่อ Stock Quote ว่า NOBLE  โดยดำเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายอันได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุดพักอาศัย ทั้งแนวราบและตึกสูง โดย  มุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดในการอยู่อาศัยรูปแบบใหม่ๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายเป็นทางเลือกทางใหม่ให้แก่ผู้บริโภค ทุกโครงการของโนเบิลฯ  คือ ภาพสะท้อนแนวคิดและปฏิญญาที่บุคลากรทุกคนยึดถือ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบที่อยู่อาศัยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการ และรูปแบบการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน