3_อรฤดี ณ ระนอง ผู้บริหารบริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด และ ชลชาติ เมฆสุภะ ผู้บริหารบริษัท ส