1_ จากซ้าย ดิลลิป ราชากาเรีย ผู้บริหาร ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, อรฤดี ณ ระนอง ผู้บริหา