ทรัสต์ SRIPANWA ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

ทรัสต์ SRIPANWA ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)      ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา หรือ SRIPANWA โดยมี นายวรสิทธิ อิสสระ กรรมการและประธานกรรมการ (ที่สี่จากซ้าย) นางวิไล อินทกูล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ที่สองจากซ้าย) นายไทรมั่น ลัญฉน์ดี กรรมการอิสสระ (ที่สามจากซ้าย) นางสาววันเพ็ญ สระทองจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ (ที่สองจากขวา) ว่าที่ร.ต.นรากร บุญบำรุง ผู้จัดการฝ่ายกำกับดูแลปฏิบัติงาน (ที่หนึ่งจากขวา) นางสาวสุมนา วรชุน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ (ที่สามจากขวา) และนางสาวจันทร์เพ็ญ   สิริถาวรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ (ที่หนึ่งจากซ้าย) บริษัทชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด  โดยเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของทรัสต์ SRIPANWA และเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ ห้องสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้