ดี-แลนด์ฯ ส่งกำลังใจ “ราชบุรีร่วมใจ…สู้ภัยโควิด-19”

ดี-แลนด์ฯ ส่งกำลังใจ “ราชบุรีร่วมใจ…สู้ภัยโควิด-19”


นายเพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี–แลนด์ กรุ๊ป จำกัด นำทีมพนักงาน
ส่งมอบน้ำดื่ม พร้อมด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้โรงพยาบาลราชบุรี เพื่อร่วมบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความทุ่มเท และเสียสละเพื่อสู้ภัยโควิด–19 พร้อมทั้งผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์ธนะบุญ ประสานนาม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี ด้านบริการปฐมภูมิ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้