ดิ แอสเพน ทรี แนะแนวทางวางแผนการใช้ชีวิต เพื่อสร้างความสุขในวัยเกษียณให้กับตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

ดิ แอสเพน ทรี แนะแนวทางวางแผนการใช้ชีวิต
เพื่อสร้างความสุขในวัยเกษียณให้กับตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ
 

บรรยายใต้ภาพ: มิสเฮ จูน พาร์ค ประธานผู้อำนวยการ บริษัทดิ แอสเพน ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ซ้าย) มอบของที่ระลึกแก่พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภายในงานสัมมนา “ชีวิตสุขหลังเกษียณ” หรือ ‘Happy Life in Retirement’ จัดโดยโครงการดิ แอสเพน ทรี เพื่อแนะแนวทางวางแผนการใช้ชีวิตเพื่อสร้างความสุขในวัยเกษียณให้กับตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ ณ โรงแรมเดอะ ซายน์ พัทยาจังหวัดชลบุรี 

โครงการดิ แอสเพน ทรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงวัยอย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด ‘A Community for Healthy Living and Lifetime Care’ จัดสัมมนา “ชีวิตสุขหลังเกษียณ” หรือ ‘Happy Life in Retirement’ เพื่อแนะแนวทางวางแผนการใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีคุณค่าในวัยเกษียณให้กับกลุ่มตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศกว่า 800 ท่าน สำหรับเตรียมความพร้อมทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทางการเงิน รวมถึงรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal อีกด้วย โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะ ซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

การสัมมนาในครั้งนี้ได้รวบรวมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่นายทวีสุข ธรรมศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารการลงทุน บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างยั่งยืน อาจารย์จตุพล ชมภูนิช หรืออาจารย์เชน นักพูดชื่อดังกับการแนะแนวคิดด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจให้มีความสุขหลังเกษียณ และนางสาววิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ที่มาบอกเล่าถึงเรื่องราวของการสร้างความสุขให้กับชีวิตหลังวัยเกษียณ

นายทวีสุข ธรรมศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารการลงทุน บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนต้องสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณด้วยการบริหารเงินบำนาญอย่างถูกวิธี

“บุคคลวัยเกษียณหลายท่านให้ความสนใจกับการลงทุนทางการเงิน ดังนั้นต้องทำการศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยง อีกทั้งคนวัยเกษียณทุกท่านต้องจัดสรรรายรับรายจ่ายอย่างระมัดระวัง หลายท่านยังคงมีหนี้คงค้างและควรหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่จำเป็น” นายทวีสุข กล่าว

อาจารย์จตุพล ชมภูนิช หรืออาจารย์เชน นักพูดชื่อดังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับชุมชนและสังคมเพราะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างจิตใจที่สดใสมีชีวิตชีวาให้กับผู้สูงวัย

“ผู้สูงวัยที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม แปลว่าพวกเขากำลังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับคนรุ่นอื่น ๆ และสามารถขยายผลไปถึงการมีส่วนช่วยเหลือสังคมและคนรอบข้างด้วย ซึ่งนั่นจะทำให้ผู้สูงวัยภูมิใจและรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเอง” อาจารย์จตุพล กล่าว

นางสาววิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนวัยเกษียณควบคุมอาหารและออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพ

“ผู้สูงวัยบางท่านอาจต้องเผชิญกับสภาวะต่าง ๆ เช่นโรคอัลไซเมอร์หรือโรคภัยที่เป็นไปตามช่วงอายุ แต่เราทุกคนสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับตัวเองได้ด้วยการรักษาสุขภาพ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีวินัยในการออกกำลังกาย หากเรามีสุขภาพกายแข็งแรงแล้ว สุขภาพจิตของเราจะเข้มแข็งและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในช่วงวัยเกษียณ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและตารางการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมรอบตัวได้อย่างมีความสุข” นางสาววิพัตรา กล่าว

ทั้งนี้โครงการดิ แอสเพน ทรี คือผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงวัย ซึ่งพัฒนาโครงการโดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ดิ แอสเพน ทรี ได้จัดสัมมนาแนะแนวทางการวางแผนชีวิตหลังเกษียณเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศไทยในการปรับวิถีการใช้ชีวิตประจำวันหลังจากเกษียณอายุราชการ

มิสเฮ จูน พาร์ค ประธานผู้อำนวยการ บริษัทดิ แอสเพน ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “งานสัมมนาชีวิตสุขหลังเกษียณในครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่สอง เพื่อเป็นการมอบคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ อีกทั้งยังถือเป็นการขอบคุณที่ท่านเหล่านั้นได้อุทิศตนเพื่อปกป้องบ้านเมืองตามแนวชายแดน ซึ่งบางท่านอาจไม่ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวเป็นเวลาหลายสิบปี”

“ความมั่นคงทางสถานะการเงิน การมีส่วนร่วมทางสังคม และการมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ทั้ง 3 อย่างนี้จะเป็นประเด็นสำคัญสำหรับประเทศเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ โดยภายในปีพ.ศ. 2583 ประชากรไทย 1 ใน 4 จะมีอายุ 65 ปีขึ้นไป”

“โครงการดิ แอสเพน ทรี ตั้งใจที่จะมอบช่วงเวลาที่งดงามที่สุดในชีวิตให้กับผู้สูงวัยทุกคน เราจึงมุ่งมั่นในการออกแบบรูปแบบการใช้ชีวิตที่จะสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มคนวัยเกษียณทั้งในด้านการมีสุขภาพดี มีจิตใจที่เป็นสุข และมีความมั่นคงทางการเงิน  พร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทยอีกด้วย” มิสเฮ จูน พาร์ค กล่าว

ทั้งนี้โครงการดิ แอสเพน ทรีได้ร่วมทำงานกับเบย์เครสต์ โกลบอล โซลูชัน (Baycrest Global Solutions) ในเครือเบย์เครสต์ (Baycrest) องค์กรที่มีชื่อเสียงจากประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการดูแลด้านที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย รวมถึงด้านการดูแลสุขภาพ งานวิจัย นวัตกรรม และการศึกษา โดยมุ่งเน้นที่สุขภาวะสมองและผู้สูงวัย โดยดิ แอสเพน ทรี ตั้งอยู่ที่โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ โครงการเมืองแห่งแรกที่ออกแบบทุกรูปแบบการใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ท่ามกลางธรรมชาติและระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ที่ตอบสนองทุกความต้องการของคนทุกวัยในครอบครัว