ดิ เอ็กซ์โทร พญาไท-รางน้ำ โดยสิงห์ เอสเตท คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรม S-Air มิติใหม่ที่พักอาศัยด้วยเทคโนโลยี อากาศสะอาดแบบ 360 องศา

ดิ เอ็กซ์โทร พญาไท-รางน้ำ โดยสิงห์ เอสเตท คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรม S-Air
มิติใหม่ที่พักอาศัยด้วยเทคโนโลยี อากาศสะอาดแบบ 360 องศา  

โครงการ ดิ เอ็กซ์โทร พญาไท-รางน้ำ โดยบริษัทสิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Product Innovation Awards 2020 ประเภทสินค้าไลฟ์สไตล์ อสังหาริมทรัพย์ ยืนหนึ่งสำหรับสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยี เอส แอร์ (S-Air) ที่สร้างอากาศสะอาดและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

นายสาทิต สืบสุข ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รางวัล Product Innovation Awards 2020 ที่ได้รับจากนิตยสารบิสซิเนส พลัส ซึ่งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้ เป็นนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย เอส แอร์ (S-Air) ในโครงการ ดิ เอ็กซ์โทร พญาไท-รางน้ำ ที่สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายและความมุ่งมั่นของบริษัท ผ่านแนวคิด Enriching Life สร้างคุณค่าให้ชีวิต ที่ได้ส่งต่อมาถึงเรื่องการพัฒนาที่พักอาศัยในทุกๆ โครงการ เน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกบ้าน ใส่ใจในการเลือกสรรสิ่งที่ดี และมีคุณค่า รวมไปถึงการพัฒนาและส่งมอบคุณภาพของโครงการในระดับ Best in Class พร้อมคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

“การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของ สิงห์ เอสเตท จะคำนึงถึงแกนหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) การอยู่อาศัยแบบอัจฉริยะ (Smart Living) 2) การอยู่อาศัยแบบสุขภาพดี (Healthy Living) และ 3) การอยู่อาศัยแบบยั่งยืน (Sustainable Living) ซึ่งจะเป็นเหมือน DNA หลักในการทำงานของเราในทุกโครงการ” นายสาทิต กล่าว

โดยระบบ S-Air เป็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาด้วยความใส่ใจในคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย อาทิ เช่น เรื่องสุขภาพ สุขอนามัย ความสะดวก และความปลอดภัย ระบบนี้จะคำนึงถึงเรื่องคุณภาพของอากาศสะอาดแบบ 360 องศา ทั้งภายในและสิ่งแวดล้อมบริเวณโครงการ ที่จะต้องปลอดฝุ่น ปลอดสารอันตรายและมีอากาศบริสุทธิ์ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า รวมถึงชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ข้อที่ 3 (UN SDGs 3 Good Health and Well-being) ที่กล่าวถึงการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยมุ่งเป้าที่จะลดอัตราการเจ็บป่วยจากสารอันตรายและอากาศที่ไม่บริสุทธิ์

ที่โครงการ ดิ เอ็กซ์โทร พญาไท-รางน้ำ ระบบ S-Air จะถูกติดตั้งในห้องพักทุกยูนิต รวมทั้งพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องการใช้อากาศบริสุทธิ์ อาทิ ห้องฟิตเนส ซึ่งระบบ S-Air จะช่วยเรื่องระบบหมุนเวียนอากาศและแลกเปลี่ยนอากาศบริสุทธิ์ภายในห้องพักทุกยูนิตของโครงการ พร้อมสร้างแรงดันอากาศ (Positive Pressure) เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก ฝุ่น PM2.5 ไวรัส และเชื้อโรคอื่นๆ จากภายนอกห้องพัก ทำให้ผู้พักอาศัยได้รับอากาศสะอาด สดชื่น ปลอดฝุ่น และสารก่อภูมิแพ้ แม้ว่าห้องจะถูกปิดไว้ตลอดเวลาก็ตาม นอกจากนี้ระบบ S-Air ยังช่วยเรื่องประหยัดพลังงานภายในห้องพักได้อีกด้วย

นอกจากนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว โครงการ ดิ เอ็กซ์โทร พญาไท-รางน้ำ ยังถูกออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิต ด้วยการออกแบบผังอาคารเป็นรูปตัวเอส ทำให้ผู้พักอาศัยทุกห้องได้เห็นวิวเมืองและสวนสวยได้ อย่างเต็มที่ ทุกห้องพักอาศัยจะได้กระจกแบบ Full Height เพื่อรับแสงธรรมชาติ ซึ่งแต่ละยูนิตเน้นการ ออกแบบให้มีหน้ากว้างพิเศษ และฝ้าเพดานสูงถึง 2.85 เมตร ทั้งหมดนี้เพื่อทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความรู้สึก โปร่งสบาย หรือห้องแบบ Duplex ซึ่งเป็นห้องที่สวยงามที่สุดในโครงการ ได้ออกแบบให้รู้สึกเหมือนได้อยู่บ้าน มีพื้นที่ใช้สอยที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่”

“บริษัทจะนำระบบ S-Air ไปใช้เป็นมาตรฐานของการสร้างอากาศสะอาดให้กับโครงการที่อยู่อาศัยในอนาคตของ สิงห์ เอสเตท ต่อไป นอกจากนี้ เราจะยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยใหม่ๆ สำหรับผู้บริโภคในอนาคตอีกด้วย” นายสาทิต กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้สิงห์ เอสเตท มีแผนเดินหน้าสู่ “องค์กรแห่งความยั่งยืน” โดยใช้โมเดลกรีนแวลูเชน (Green Value Chain) ในทุกโครงการของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะมีข้อตกลงให้ผู้เกี่ยวข้องในทุกกระบวนการต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในงานของตนเอง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงการที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีแนวคิดเดียวกัน การคัดเลือกวัสดุที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการที่เกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จนกระทั่งส่งมอบให้แก่ลูกค้า