ดร.ยุ้ย-เกษรา ซีอีโอ SENA คว้ารางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 จาก มสวท. เป็นปีที่สอง

ดร.ยุ้ย-เกษรา ซีอีโอ SENA คว้ารางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2023 จาก มสวท. เป็นปีที่สอง

ดร.ยุ้ย-เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)    ได้รับโล่เชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณ เป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023” ภาคธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นปีที่สอง นับจากครั้งแรกเมื่อปี 2016 จากโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2024) โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

ทั้งนี้ ดร.เกษรา ถือเป็นแบบอย่างผู้นำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าของไทย อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญ ในการนำแนวคิดบ้านพลังงานเป็นศูนย์ และ คอนโด Low-Carbon มาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของเสนา ทั้งยังใช้ความรู้ ความสามารถในการสร้างสาธารณประโยชน์ที่จำเป็นต่อสังคมอีกหลายแขนง

พิธีประกาศเกียรติคุณโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2023” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2024) จัดขึ้น โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัว พร้อมการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้าน  ต่าง ๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดี และควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อเชิดชูเกียรติแห่งความภาคภูมิใจ