ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค จับมือ มหาวิทยาลัยรังสิต ผนึกกำลังปั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค จับมือ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผนึกกำลังปั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ขับเคลื่อนประเทศไทย
4.0

ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค ผนึกกำลัง มหาวิทยาลัยรังสิต สร้างความแข็งแกร่งให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในการผลักดันเรื่องการเงินการลงทุนของประเทศไทยให้อยู่แนวหน้าในระดับโลก

นายกระทรวง จารุศิระ ประธาน บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค จำกัด สถาบันสอนการลงทุนอันดับหนึ่งของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างเพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในการผลักดันเรื่องการเงินการลงทุนของประเทศไทยให้อยู่แนวหน้าในระดับโลก เพื่อให้สอคล้องกับโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New growth engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

ปัจจุบัน หลักสูตรการเรียนสายไฟแนนซ์โดยตรงมา ยังคงเน้นเนื้อหาเรื่องการบริหารการเงินธุรกิจ (Corporate Finance) เป็นหลัก เพื่อเตรียมตัวทำงานในสายอาชีพการบริหารการเงินให้กับหน่วยงาน องค์กร หรือ บริษัทขนาดใหญ่ แต่เรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) ก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันในยุคดิจิทัล ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้บัณฑิตทุกท่าน เมื่อเรียนจบออกไปแล้วจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำงาน และมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นควบคู่กันไป

“หลักสูตรการเรียนที่ ซุปเปอร์ เทรดเดอร์ รีพับบลิค นำมาจะมุ่งเน้นการเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการเงินส่วนบุคคลให้บัณฑิต เราจะออมเงินอย่างไร? เราจะประหยัดค่าใช้จ่ายโดยที่คุณภาพชีวิตยังดีอยู่ได้อย่างไร? เราเป็นนายของเงิน หรือ เงินเป็นนายของเรา? เราจะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินได้อย่างไร? เราจะมีอิสรภาพทางการเงินด้วยวิธีไหน? ซึ่ง วิชานี้ คือ คำตอบของคำถามทั้งหมดแน่นอน”

นายประพัฒน์ พึ่งบุญไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค จำกัด กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัญหาของโรคระบาดโควิด คนไทยเริ่มหันมาตระหนักมากขึ้น เกี่ยวกับผลกระทบของความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจ และทำงานแบบคนทำงานประจำรับเงินเดือนที่มีรายได้มาจากทางเดียว ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยทางด้านการเงินในชีวิต ทางสถาบันซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค และมหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารการเงินส่วนบุคคล โดยคาดหวังว่าหากมีคนไทย โดยเฉพาะเยาวชน ได้เริ่มรู้จักและมีความรู้ในการหารายได้จากอาชีพที่สอง เพื่อลดความเสี่ยงในชีวิตและทักษะความสามารถในการเอาตัวรอดจากวิกฤติต่างๆ ที่เข้ามา แบบไม่คาดฝันได้ และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพตอนเกษียณอายุ ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงและยังเป็นแนวหน้าทางด้านการเงินและการลงทุนในระดับนานาชาติได้

รศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี และคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า หลักสูตรสารสนเทศการลงทุน ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในมหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New growth engine ตามนโยบาย Thailand4.0 เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาไทย และทางมหาวิทยาลัยรังสิตมีแนวคิดที่ว่า “ที่นี่…สอนประสบการณ์” มหาวิทยาลัยรังสิต จะไม่ได้เพียงแค่เรียนวิชาบรรยายในห้องเรียน แต่จะมุ่งเน้นแนวคิด เรียนรู้จากประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการทำงานจริง ได้เรียนรู้จากมืออาชีพ นักศึกษาได้เรียนกับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองระดับโลก ทั้ง CFA และ CFP ซึ่งการได้ร่วมมือกับสถาบัน ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค ก็เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสการเรียนรู้การเทรดหุ้นจากมืออาชีพในด้านการเทรดหุ้น

รศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน จึงมีความคล่องตัวในการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยตอบโจทย์ยุคปัจจุบัน นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน จะได้เรียนวิชาพื้นฐาน ทั้งด้านการเขียนโปรแกรม ดาต้าเบส การเงิน การลงทุน และจะมีกลุ่มวิชาเลือก ทั้งในด้านฟินเทค วิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการวางแผนทางการเงิน ทางมหาวิทยาลัยรังสิต จึงร่วมส่งเสริมสนับสนุนหลักสูตร โดยมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 64 65 และ 66 รุ่นละ 60 ทุน ได้แก่ ทุนการศึกษามูลค่า 320,000 บาท จำนวน 30 ทุนและทุนการศึกษามูลค่า 160,000 บาท จำนวน 30 ทุน หรือสามารถสมัครเรียนปกติโดยรับทุน Early Bird มูลค่า 10,000 บาท เหลือค่าลงทะเบียนเรียนในเทอมแรก 16,800 บาท เท่านั้น นักเรียนที่สมัครทุน Early Bird ดังกล่าวจะยังคงมีสิทธิ์สอบและมีสิทธิ์เลือกคณะสิทธิ์ในระบบ TCAS ได้