“ซีแพค กรีน โซลูชัน” ถ่ายทอดความเป็น System Integrator ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “Time to Change to CPAC Green Solution”

“ซีแพค กรีน โซลูชัน” ถ่ายทอดความเป็น System Integrator
ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด Time to Change to CPAC Green Solution”

ซีแพค กรีน โซลูชัน ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม เปิดตัวภาพยนตร์ โฆษณาชุด “Time to Change to CPAC Green Solution” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘CPAC Green Solution  ล้ำ-เปลี่ยน-โลก ผู้นำด้านบริการโซลูชันก่อสร้างครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ เพื่อสื่อให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง โดยได้ถ่ายทอดผ่านโซลูชันต่างๆ เพื่อสะท้อนความเป็น System Integrator ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมก่อสร้างมาใช้ในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง และการดูแลหลังก่อสร้าง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบ “Turn Waste to Value จากไร้ค่า สู่ล้ำค่า” ซึ่งจะเริ่มทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางเฟสบุค, ยูทูป, เว็ปไซต์ ในวันที่ 25 ก.ค.65 นี้ และดิจิทัลบิลบอร์ด 23 จุดทั่วประเทศ

นายสยามรัฐ สุทธานุกูล Chief Marketing Officer-Cement and Green Solution Business บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) เปิดเผยถึงเหตุผลในการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด “Time to Change to CPAC Green Solution” ว่า เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญทางการตลาดในการสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ ซีแพค กรีน โซลูชัน (CPAC Green Solution) ถึงการเป็น Construction Solution ที่มี “เทคโนโลยีดิจิทัล” และ “นวัตกรรมก่อสร้าง”(Digital & Construction Technology) แบบครบวงจร (System Integrator) ตั้งแต่การออกแบบการก่อสร้าง ตลอดจนการดูแลหลังก่อสร้าง

“เรายังคงเดินหน้าสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Above the line และ Below the line เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของ ซีแพค กรีน โซลูชัน ถึงความเป็นผู้นำด้านการก่อสร้าง อีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในบริการ ที่สมบูรณ์แบบ รวมถึงการมีพันธมิตรที่ดี โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในวงการก่อสร้าง เพื่อสร้าง Ecosystem ที่พร้อมช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันในการเพิ่มศักยภาพและบูรณาการด้านก่อสร้าง การพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง สู่การจัดการอย่างเป็นระบบ และขับเคลื่อนวงการก่อสร้างไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ที่สำคัญเรามีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างของประเทศให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการก่อสร้าง ทั้งการใช้ทรัพยากรและวัสดุก่อสร้างอย่างคุ้มค่าแบบ “Turn Waste to Value จากไร้ค่า สู่ล้ำค่า” ด้วยการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน ลดเศษวัสดุเหลือใช้ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าทั้งต่อชุมชน สังคม และประเทศต่อไปได้อย่างยั่งยืน”

สำหรับเนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาชุด “Time to Change to CPAC Green Solution” ถูกสร้างสรรค์ภายใต้คอนเซ็ปต์           “CPAC Green Solution ล้ำ-เปลี่ยน-โลก ผู้นำด้านบริการโซลูชันก่อสร้างครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องผ่านไฮไลท์โซลูชันของ ซีแพค กรีน โซลูชัน ได้แก่ CPAC Drone Solution, CPAC BIM, CPAC 3D Printing Solution และ CPAC Low-rise building solution เพื่อให้เห็นถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาอย่าง ไร้ขีดจำกัด ผ่านเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ ล้ำทันสมัยด้วยการชูเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมก่อสร้างมาใช้ในทุกกระบวนการก่อสร้าง “เพื่อ Turn Waste to Value จากไร้ค่า…สู่ล้ำค่า” พร้อมสร้างสรรค์สังคมด้วยนวัตกรรมก่อสร้าง โดยพัฒนาร่วมกันกับพาร์ทเนอร์สู่การก่อสร้างรูปแบบใหม่ เปลี่ยนแนวการทำงานรูปแบบเดิมๆ ให้รวดเร็ว ทันใจ ตอบสนองการก่อสร้างยุคใหม่ ที่ต้องการความเบ็ดเสร็จ รวดเร็ว และสร้างอิสระทางการออกแบบ (รักษ์)โลก ทุกขั้นตอนการก่อสร้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการก่อสร้างนั้น ช่วยลด  การสูญเสีย ลดเศษวัสดุที่จะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนและยังช่วยลดมลพิษ

โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้แบ่งเป็น 2 เวอร์ชัน คือ ความยาว 1 นาที และความยาว 30 วินาที โดยจะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook: https://fb.watch/etL270vRzD/, Youtube Channel: https://youtu.be/7tFUJ8Eytnk, www.cpac.co.th อีกทั้งยังมีช่องทางดิจิทัลบิลบอร์ดจำนวน 23 จุดทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2565

“เราคาดหวังภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลักของ ซีแพค กรีน โซลูชัน  ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของธุรกิจ, ดีเวลลอปเปอร์, วิศวกร, สถาปนิก, กลุ่มผู้รับเหมา รวมถึงกลุ่มเจ้าของบ้าน ให้มีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าเราพร้อมที่จะมอบบริการที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม” นายสยามรัฐ กล่าว

#CPAC #CPACGreenSolution #ล้ำเปลี่ยนโลก

#TimetoChangetoCPACGreenSolution #ซีแพค