ชาญอิสสระ รณรงค์ลดปริมาณขยะ มอบขวดพลาสติกให้วัดจากแดง ผลิตผ้าไตรจีวรสำหรับพระสงฆ์

ชาญอิสสระ รณรงค์ลดปริมาณขยะ มอบขวดพลาสติกให้วัดจากแดง ผลิตผ้าไตรจีวรสำหรับพระสงฆ์
 

นางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะทำงานด้านความยั่งยืน บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำขวดพลาสติกชนิดใส (PET) ที่ไม่ใช้แล้วจากกลุ่มบริษัทและโรงแรมในเครือ ร่วมกันนำมาบริจาคภายใต้ “โครงการ ขอ ขวด แลก ข.ไข่”  ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานรับรู้ถึงวิธีการแยกขยะที่ถูกต้องและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้นำไปมอบให้กับ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งขวดพลาสติกดังกล่าวจะเข้าสู่กระบวนการคัดแยก และรีไซเคิลเป็นเส้นใยสังเคราะห์ เพื่อทอเป็นผ้าบังสุกุล ผ้าไตรจีวร ผ้าห่มกันหนาว และผลิตภัณฑ์จากผ้าใยสังเคราะห์อื่นๆ ทั้งนี้สามารถรวบรวมขวดพลาสติกชนิดใส (PET) นำไปบริจาคได้จำนวน 60 กิโลกรัม เพื่อส่งมอบให้วัดได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป