ชาญอิสสระร่วมลงนามความร่วมมือไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี ปลูกกัญชาเมดิคัลเกรด รุกธุรกิจสุขภาพและการแพทย์

ชาญอิสสระร่วมลงนามความร่วมมือไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี
ปลูกกัญชาเมดิคัลเกรด รุกธุรกิจสุขภาพและการแพทย์
 

นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด โดยมี นายยิ่งยศ จารุบุษปายน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ นายเฉลิม เทร็ลล์ ประธานบริษัท ร่วมลงนาม โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการร่วมลงทุนการปลูกพืชกัญชาในระบบปิด (Indoor) เพื่อนำไปใช้ในระดับ Medical Grade ในทางการแพทย์และการส่งออกช่อดอกกัญชาไปยังประเทศปลายทาง อาทิ ประเทศออสเตรเลีย แคนนาดา อเมริกา และเยอรมัน อีกทั้งยังร่วมกันพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องดื่ม ยา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจ Wellness โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มปลูกได้ใน ไตรมาส 3 ปี 2566 นี้