ครั้งแรกในวงการ! พฤกษา ผลักดันธุรกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจเพื่อสังคมในงาน “Accelerate Impact with PRUKSA”

ครั้งแรกในวงการ!  พฤกษา ผลักดันธุรกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
เปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจเพื่อสังคมในงาน Accelerate Impact with PRUKSA”
 

“พฤกษา โฮลดิ้ง” เปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจเพื่อสังคม ในงาน Open House โดยมี นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  (คนที่ 5 จากขวา)   นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม (คนที่ 2 จากซ้าย) และ นายคเณศ กาญจนแก้ว Group Chief Digital & Innovation Officer บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (คนขวาสุด) ให้การต้อนรับ นักธุรกิจเพื่อสังคมและเหล่ากูรูผู้ประสบความสำเร็จในวงการ ได้แก่ นายธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ นักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (คนที่ 2 จากขวา)  นางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO & Co-Founder Techsauce Media (คนที่ 4 จากซ้าย) นายชาล เจริญพันธ์  CEO  บริษัท ฮับบา จำกัด (คนที่ 3 จากซ้าย)   นายปริชญ์ รังสิมานนท์ Co-Founder, Carenation (คนที่ 5 จากซ้าย)   นายอุกฤษ อุณหเลขกะ CEO, Ricult Thailand (คนที่ 4 จากขวา)  นางสาวเอด้า จิรไพศาลกุล CEO, Taejai.com (คนที่ 3 จากขวา) นางสาววสุธร หาญภาชีวิน Co-Founder CareerVisa (Thailand) (คนซ้ายสุด) ซึ่งให้เกียรติมาเป็นวิทยากรร่วมแชร์ความรู้ แลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์  ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ธุรกิจเพื่อสังคมเติบโตได้อย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในให้กับนักธุรกิจเพื่อสังคมรุ่นใหม่ในโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ณ  อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก

โครงการ Accelerate Impact with PRUKSA” เป็นโครงการที่พฤกษา จัดขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก เพื่อเฟ้นหา และสนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ต้องการความช่วยเหลือในการขยายกิจการให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ได้บรรลุเป้าหมายสร้างผลกระทบเชิงบวกในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน ‘การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้’  ด้วยการส่งเสริมพัฒนาชีวิตและช่วยเหลือคนที่มีความรู้แต่รายได้ไม่เพียงพอ หรือทักษะที่มีอยู่เดิมไม่เหมาะสม ด้วยการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) หรือ เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) เพื่อช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสทำงานประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว รวมถึงธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Care) ที่ดูแลผู้สูงอายุทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต การใช้นวัตกรรมโซลูชั่น การจ้างงาน หรือ โซลูชั่นเชิงรุกในด้านการดูแลผู้สูงวัย เพื่อช่วยให้ผู้สูงวัยมีจุดมุ่งหมายในชีวิตใหม่ (Renewed Purpose in Life)   ซึ่งเป็น 2 เรื่องที่พฤกษา ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

ณ ปัจจุบันมีบริษัทที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวนเกือบ 70 บริษัท  โดยจะมีการคัดเลือกบริษัทที่เข้ารอบ 5 บริษัท  ซึ่งบริษัทที่ได้รับคัดเลือกในโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA” และได้รับประโยชน์ทั้งในแง่การเพิ่มทักษะ ขยายศักยภาพ เครือข่ายธุรกิจ ความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรม และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพื่อทำให้ธุรกิจปัจจุบันส่งผลเชิงบวกต่อสังคมได้มากขึ้นไปอีกขั้น ด้วยความช่วยเหลือทางด้านทรัพยากรภายในจากพฤกษา เช่น มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการวางแผนธุรกิจ แนะนำด้านการวางกลยุทธ์ การขยายกิจการ การฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ สร้างและขยายเครือข่ายธุรกิจในอุตสาหกรรม พร้อมได้รับเงินสนับสนุนขั้นต้นจากพฤกษาจำนวน 6 แสนบาท และยังมีโอกาสได้รับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติม จาก “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์”  ที่สำคัญไปกว่านั้นบริษัทอาจจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับเงินลงทุนจากพฤกษา ภายใต้ Corporate Venture Capital ( CVC) ด้วย

สำหรับเงินสนับสนุนจาก “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ซึ่งเป็นเงินทุนส่วนตัวของนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง  จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง มาตลอดเป็นปีที่ 13 โดยในปีนี้ได้มอบให้องค์กรต่าง ๆ ไปแล้วกว่า 50 ล้านบาท ในโอกาสนึ้จึงเป็นเจตนารมย์ของนายทองมาที่ต้องการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้อย่างยั่งยืนด้วย โครงการ Accelerate Impact with PRUKSA” จึงถือเป็นหนึ่งในการสานต่อเจตนารมย์ของนายทองมา ที่ได้นำหลักการด้านธุรกิจเพื่อสังคมมาใช้ในการตั้งพฤกษา จาก 30 ปีก่อนที่ได้คิดและสร้างบ้านที่ดีสำหรับผู้มีรายได้น้อย ไปจนถึงการก่อตั้งโรงพยาบาลวิมุตในปัจจุบันที่หวังให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาที่ดีในราคาที่เข้าถึงได้ด้วย