MEA ENERGY AWARDS จัดสัมมนาให้ความรู้ #ครั้งที่ 2

MEA ENERGY AWARDS จัดสัมมนาให้ความรู้ #ครั้งที่ 2

นายโสพัส  สังขกรมานิต (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานเปิดงานสัมมนาให้ความรู้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ MEA ENERGY AWARDS หรือ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร พ.ศ. 2566 (ปีที่ 7) โดยมี รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน (ที่ 2 จากขวา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ พร้อม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู้แทนอาคารให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาทั้งออนไซต์ และออนไลน์ รวมกว่า 100 หน่วยงาน ในการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง “ความรู้พื้นฐานและภาพรวมกลไกการลดการปล่อยคาร์บอน” โดย ผศ.ดร. สิริลักษณ์ เจียรากร  คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และ เรื่อง “การประหยัดพลังงานในระบบทำน้ำเย็นด้วยระบบควบคุมอย่างง่าย” โดย คุณอนุศักดิ์ เผือกเกษม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ  เมื่อเร็วๆนี้  โดยสามารถรับชมย้อนหลังทาง Facebook Live และ Youtube ได้ที่ https://www.meaenergyawards.info/index.php/live-meaenergyawards-30467/

MEA ขอเชิญชวนอาคารติดตามโครงการ MEA ENERGY AWARDS และสมัครขอรับการประเมินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ที่ www.meaenergyawards.info สอบถามเพิ่มเติมที่ปรึกษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หมายเลข 09 5775 7972 , 08 4011 3888 (วันและเวลาราชการ) หรือที่ @meaenergyawards และ www.facebook.com/MEAAward

#สัมมนาMEA#MEAENERGYAWARDS2023#MEA#การไฟฟ้านครหลวง#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร