กลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวง จัดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ทั่วประเทศ

กลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวง
จัดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรกให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ทั่วประเทศ


ด้วยพันธกิจขององค์กรที่ตระหนักและใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี ร่วมพลังฝ่าวิกฤตโควิด-19 เร่งปูพรมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนรวม 5,760 โดส ให้แก่พนักงานทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการดูแลพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ และสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการภาครัฐด้านสุขอนามัย

ศิวะ มหาสันทนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี เปิดเผยว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง หรือปูนอินทรี ที่ยึดมั่นการดำเนินงานบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ปูนอินทรีจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพลังต้านภัยโควิด โดยร่วมสมทบทุนกว่า 5 ล้านบาท ผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จำนวนรวม 5,760 โดส เพื่อระดมฉีดให้แก่บุคลากรภายในบริษัทฯ พร้อมร่วมบริจาควัคซีนจำนวนหนึ่งมอบให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำไปทำประโยชน์สู่สังคมไทยต่อไป

“เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระการฉีดวัคซีนของรัฐบาล บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งได้จัดหาผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ทั่วประเทศ ได้แก่ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัท คอนวูด จำกัด บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จำกัด โดยจัดจุดฉีดในโรงพยาบาลพันธมิตรทั้งในกรุงเทพฯ ระยอง ราชบุรี สุพรรณบุรี สระบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และ สุราษฎร์ธานี”

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้พนักงานที่สังกัดสำนักงานใหญ่ และประจำสำนักงานอื่น ๆ ให้ปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านให้มากที่สุด รวมทั้งมีการจัดตารางเข้าพื้นที่อาคารสำนักงานของพนักงานที่จำเป็นต้องเข้าสำนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าในแต่ละวันมีจำนวนของพนักงานอยู่ในบริเวณพื้นที่อย่างเหมาะสม

“บริษัทฯ สนับสนุนแผนการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนไทย ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้ครอบคลุม 70% ของคนไทยภายในปีนี้ และเพื่อส่งเสริมให้สถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ชาวอินทรีจึงร่วมปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และยังร่วมให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวและชุมชนรอบข้างในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและการปฏิบัติตัวในช่วงวิกฤติการของการระบาดของโควิด-19 ด้วย” ศิวะ กล่าวปิดท้าย

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เพื่อส่งมอบกำลังใจให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 เช่น สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามให้แก่โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สระบุรี ร่วมจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับสถาบันการแพทย์บำราศนราดููรผ่านช่อง 7HD ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากนั้น ได้ร่วมสนับสนุนกองทุน ส.อ.ท.ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19 โดยร่วมบริจาคเครื่องความดันลบแบบโมบาย 3 เครื่อง ชุด PPE ชุดตรวจหาเชื้อ Antigen Rapid Test Kit เมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร และอื่น ๆ ผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ป้องกันเชื้้อไวรัส อาหารแห้ง แก่ประชาชน สถานพยาบาลชุุมชน และ หน่วยงานราชการต่างๆ ที่่ตั้้งอยู่โดยรอบหน่วยผลิตของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในกรุงเทพฯ สระบุุรี สุุพรรณบุุรี สิงห์บุุรี ราชบุุรี และสุุราษฎร์ธานี มอบปูนซีเมนต์แก่กระทรวงแรงงานเพื่อให้นำไปฝึกวิชาชีพช่างก่อสร้างให้กับประชาชนใน 16 จังหวัด เพื่่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาการว่างงานในช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 เป็นต้น