CPAC Construction Solution มากกว่าดูแลบ้าน อาคาร คือการใส่ใจคุณภาพชีวิต และการอยู่อาศัยของคนไทย

CPAC Construction Solution
มากกว่าดูแลบ้าน อาคาร คือการใส่ใจคุณภาพชีวิต และการอยู่อาศัยของคนไทย

“ความยั่งยืน” หรือ Sustainable Development (SD) นับเป็นเรื่องที่คนในยุคปัจจุบันให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิต รวมไปถึงการสร้างที่อยู่อาศัย อาคาร บ้านเรือนต่าง ๆ ยิ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ จากกระแสโลกที่กำลังตื่นตัวในเรื่องของสภาวะเรือนกระจกที่เกิดขึ้นอย่างทวีคูณ ตามที่ได้ประสบ คือ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และภัยจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ไม่หยุดที่จะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี โซลูชั่นเพื่อแก้ไขปัญหา ผลิตสินค้าและบริการที่สามารถทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

Sustainable Development (SD) เทรนด์ใหม่ของการออกแบบที่อยู่อาศัย

นับเป็นเทรนด์ที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สามารถตอบสนองความต้องการรูปแบบใหม่ของคนยุคนี้ที่ไม่ใช่แค่ต้องการสิ่งที่ตอบโจทย์แต่ตัวเอง แต่ยังคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบต่อโลกอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน การออกแบบที่อยู่อาศัยตั้งแต่บ้าน อาคาร ไปจนถึงโรงงาน ถ้าหากเป็นการสร้างขึ้นใหม่ มักจะเลือกการออกแบบและเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งเทคโนโลยีที่นำเข้ามาใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ที่สามารถจะทำให้บ้าน อาคาร หรือโรงงานเหล่านั้น มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และใช้งานได้คุ้มค่ายาวนานที่สุด ซึ่งจะดีกว่าไหมถ้าสามารถสร้างหรือซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนแล้วยังรักษาสิ่งแวดล้อมไปได้ด้วย

เมื่อความยั่งยืนไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างใหม่

อีกเทรนด์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันในเรื่องของที่อยู่อาศัย ก็คือการซ่อมแซม ตกแต่ง รีโนเวทให้กับบ้าน อาคาร หรือ โรงงานหลังเก่าได้มีชีวิตใหม่ ซึ่งด้วยขั้นตอนการรีโนเวท ซ่อมแซมนี่เอง ที่จะทำให้สามารถได้เปลี่ยนแปลงสิ่งก่อสร้างเดิม ๆ ที่อาจจะไม่ได้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม วัสดุในช่วงต้น แต่สามารถปรับปรุงสร้างความยั่งยืนให้กับตัวอาคารหรือที่อยู่อาศัยได้

CPAC Construction Solution ตอบโจทย์โซลูชั่นได้ครบจบ ด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

พูดถึงเรื่องการสร้าง ซ่อมแซมหรือต่อเติม CPAC Construction Solution คงเป็นคำตอบแรก ๆ ที่หลายคนนึกถึง เนื่องด้วยแนวคิดของเอสซีจี ผู้ผลิตซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับมายาวนานกว่า 100 ปี ที่ต้องการจะยกระดับกระบวนการก่อสร้างในไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นไปที่การบริหารจัดการทรัพยากรในการก่อสร้างทั้งวัตถุดิบ คน งบประมาณ และเวลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจในระยะยาวได้ 

LIFETIME SOLUTION มากกว่าดูแลบ้าน อาคาร แต่คือการใส่ใจคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของคนไทย!

โซลูชั่นที่ให้บริการตั้งแต่การสำรวจความแข็งแรง ซ่อมแซม ต่อเติมและเสริมกำลังโครงสร้าง ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ และวัสดุเสริมกำลังต่าง ๆ และงานป้องกันสนิมในโครงสร้าง ตลอดจนการตรวจประเมินสภาพความเสียหายของโครงสร้างอาคารด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิศวกรรมที่แม่นยำและทันสมัย เพื่อยืดอายุการใช้งานโครงสร้าง สามารถตอบโจทย์สำหรับลูกค้าในกลุ่มงานบ้าน อาคาร โรงงาน โกดัง ถนนและสะพาน โดยบริการซ่อมแซมโครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีต โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้งการเสริมกำลังโครงสร้าง และการตรวจประเมินสภาพโครงสร้าง และการบริการให้คำปรึกษาการคัดสรรวัสดุและวิธีการซ่อม ที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัยในการทำงานทุกขั้นตอน

หากกำลังมองหาการรีโนเวท (Renovation) เพื่อเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และเสริมกำลังให้แก่โครงสร้างเดิม เพื่อการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานบนโครงสร้างเดิมให้มีความหลากหลาย หรือเป็นการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการใช้งานโครงสร้างเดิมให้ต่างออกไป ส่วนบริการงานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารที่เกิดความเสียหายจากการใช้งาน หรือการเสื่อมสภาพของวัสดุ (Repair & Maintenance Solution) เพื่อยืดอายุการใช้งานของอาคารให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น แก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี และเลือกใช้วัสดุซ่อมแซมที่มีคุณภาพสูงด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และยังรวมถึงการให้บริการงานด้านการป้องกันการเกิดสนิมกับโครงสร้างเหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก (Corrosion Protection) เพื่อยืดอายุการใช้งานของโครงสร้างให้ยาวนานมากขึ้น ด้วยทีมงานควบคุมดูแลงานอย่างมืออาชีพทุกขั้นตอน ดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานรองรับ ทั้งยังมีการวางแผนอย่างยืดหยุ่น ไม่ส่งผลกระทบกับการทำงานของลูกค้า

มากกว่างานโครงสร้างอาคาร โรงงาน ยังมีโซลูชั่นครอบคลุมถึงงานโครงสร้างสาธารณูปโภค

POST-INFRA SOLUTION โซลูชั่นที่ตอบโจทย์ในระดับมหภาค บริการออกแบบ ดึงลวดด้วยระบบโพสเทนชั่น ระบบคอนกรีตอัดแรงภายหลัง สำหรับงานโครงการสาธารณูปโภคในระดับภาคราชการ ควบคุมการติดตั้งและคุณภาพด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ตอบโจทย์การทำงานภายใต้มาตรฐานตามข้อตกลงทางราชการ สำหรับงานคานสะพาน การทางพิเศษ รวมไปถึงโครงการงานรถไฟฟ้า และด้าน GIRDER SEGMENT SOLUTION โซลูชั่นที่บริการออกแบบ ผลิตและหล่อชิ้นงาน ดึงลวดติดตั้ง สำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete) ตอบโจทย์ผู้ผลิตงานโครงสร้าง เจ้าของโครงการงานสะพาน ทางลอด อุโมงค์ ท่อส่งน้ำ ตลาดจนไซโลขนาดใหญ่ โดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ทั้งยังลดระยะเวลาในการก่อสร้าง

ซ่อมแซมโพรงใต้โครงสร้างขนาดใหญ่ให้ Fillsafe Solution ช่วย

งานก่อสร้างขนาดใหญ่สิ่งสำคัญที่จะละเลยไม่ได้คือความปลอดภัยเพราะมีผู้ใช้งานร่วมกันเป็นจำนวนมาก หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันความเสียหายย่อมมากตามไปด้วย ปัญหาที่พบได้บ่อยในงานประเภทนี้คือการเกิดโพรงใต้โครงสร้าง โดยเฉพาะสะพานที่มักจะประสบปัญหาการเกิดโพรงบริเวณคอสะพานเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำป่าไหลหลาก ทำให้เกิดโพรงใต้โครงสร้างจากการกัดเซาะของน้ำ ส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของโครงสร้างสะพานและดาดคอนกรีตคอสะพานได้ในที่สุด

CPAC Construction Solution มีเทคโนโลยีและทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาโพรงใต้โครงสร้างขนาดใหญ่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ความมั่นคงของสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งช่วยยืดอายุการใช้งานของสิ่งปลูกสร้างได้อีกด้วย

ขั้นตอนการทำงานเริ่มจากการสำรวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าของโครงการ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของเจ้าของโครงการ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ด้วย BIM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้างแบบ 3 มิติที่ทันสมัย มีความแม่นยำสูง สามารถแสดงให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นภาพเดียวกันในการแก้ปัญหาที่พบ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่องานเสร็จสิ้นเรายังมีการตรวจสอบเพื่อความมั่นใจของเจ้าของโครงการอีกครั้ง เพราะความปลอดภัยจากการใช้งานโครงสร้างขนาดใหญ่เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

เรียกได้ว่า CPAC Construction Solution ได้รวมโซลูชั่นและบริการได้ครอบคลุมทุกการใช้งานตรงตามความต้องการ ตั้งแต่บ้านที่อยู่อาศัย อาคาร/สำนักงาน โรงงาน และยังรวมไปถึงงานโครงสร้างในระดับประเทศ อย่างสะพาน ถนน ซึ่งนอกเหนือจากโซลูชั่นที่เน้นการตอบโจทย์ในความคุ้มค่าและด้านคุณภาพของบริการแล้ว ยังคำนึงถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเป็นสำคัญอีกด้วย

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CPAC Contact Center โทร. 0-2555-5555 หรือ ดูรายละเอียด https://web.cpac.co.th