5 คำถามสุดฮิต!! กับการลงทุนในกองทุนรวม และทรัสต์อสังหาฯ (Property Fund & REIT)

  1. ทำไมต้องเป็นPF&REIT ต่างจากการลงทุนอื่นยังไง

PF&REIT สามารถลงทุนด้วยเงินเริ่มต้นน้อยเพียง 1,000 บาท มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง (ไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิ) และจ่ายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งโดยมากจะปันผลทุกไตรมาส อีกทั้งราคาหน่วยมีความผันผวนไม่สูง (ไม่เสี่ยงมาก)

  1. มีความเสี่ยงแค่ไหน

มีความเสี่ยงปานกลาง โดย PF&REIT ได้รายได้จากการปล่อยเช่าอสังหาฯ และมักมีการทำสัญญาเช่า ทำให้มีรายได้ที่มีความสม่ำเสมอ มีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในหุ้น และรายได้ค่าเช่ามักปรับเพิ่มขึ้นได้ตามอัตราเงินเฟ้อทำให้ผู้ลงทุนได้ผลตอบแทน สามารถรักษากำลังซื้อได้ต่างกับการฝากเงินธนาคารที่อัตราดอกเบี้ยที่ได้อาจน้อยกว่าราคาข้าวของที่แพงขึ้น

  1. Leasehold vs Freehold

การลงทุนของกองทุนรวมและทรัสต์อสังหาฯ ทำได้ทั้งการซื้อขาด (Freehold Interest) และการเช่าอสังหาฯ (Leasehold Interest) ซึ่งโดยปกติผลตอบแทนของ Freehold Interest จะต่ำกว่า Leasehold Interest ตามความเสี่ยงที่น้อยกว่า แต่การลงทุนใน Leasehold Interest มีข้อที่ต้องระวัง คือ มูลค่าทรัพย์สินจะเหลือ 0 เมื่อหมดอายุสิทธิการเช่า ดังนั้นการลงทุนใน Leasehold Interest ควรคำนึงถึงอายุสิทธิการเช่าที่เหลืออยู่ว่าไม่ควรสั้นเกินไป

  1. เงินลดทุนต่างจากเงินปันผลยังไง

กองทุนรวมและทรัสต์อสังหาฯ มักจะจ่ายเงินให้กับผู้ถือหน่วยด้วยวิธีการลดทุน เพราะกองมีเงินสดที่จะจ่ายแต่มีกำไรสุทธิต่ำกว่าเงินสดที่จะจ่ายปันผล ซึ่งเงินลดทุนเหมือนการคืนเงินต้นของกองให้กับผู้ถือหน่วยทำให้ไม่โดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% เหมือนเงินปันผล

  1. แต่ละกองต่างกันยังไง

กองอสังหาฯ มีรายได้หลักคล้ายๆ กัน คือ รายได้ค่าเช่า อย่างไรก็ดีการที่แต่ละกองลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเภท ต่างทำเล ต่างกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีความเสี่ยงการลงทุนต่างกัน ผู้ลงทุนควรพิจารณาผลตอบแทนของกองที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อตัดสินใจลงทุน