5 ข้อที่ต้องรู้เรื่องการลงทุนที่ดิน

‘ที่ดิน’ นับจากอดีตถึงปัจจุบัน จะเห็นว่าราคามีแต่จะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้เจอวิกฤติเศรษฐกิจมาหลายครั้งก็ตาม เพราะที่ดินเป็นวัตถุดิบของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ปัจจุบันจะเห็นว่ามีทำเลเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา และส่วนใหญ่เป็นที่ดินแนวรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล ดังนั้นวันนี้ผมจะมาแชร์ข้อมูลว่าถ้าเราสนใจที่จะเป็นนักลงทุน เราต้องรู้อะไรบ้าง

  1. ทำเล ปัจจุบันทำเลลงทุนที่ดินมีให้เลือกมากมาย ตั้งแต่แนวรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือทำเลในอนาคตอย่างจังหวัดที่มีโครงการรถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าความเร็วสูง อาทิ นครราชสีมา อุดรราชธานี หนองคาย หัวหิน ฯลฯ
  2. ราคาที่ดินขึ้นตลอดเวลา ยิ่งในทำเลที่กล่าวมาข้างต้น ราคาตอนนี้กับอีก 2-5 ปีในอนาคตย่อมต่างกันแน่นอน บางทีเป็นเท่าตัว ถ้าสามารถซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดใน ณ ปัจจุบันได้ก็น่าลงทุน
  3. ที่ดินมีปัญหาไหม ต้องเช็คเรื่องทางเข้า แนวเวนคืน หรือสาเหตุอื่นที่ทำให้ที่ดินจะมีปัญหาในอนาคต
  4. ช่วงเวลาที่รอขายเราสามารถนำที่ดินไปหาประโยชน์ได้ เช่น ให้เช่า ฯลฯ
  5. โอกาสของที่ดินที่เราลงทุน มีโอกาสมากน้อยแค่ไหน เพราะบางทำเลโครงการที่รัฐบาลกำหนดไว้จะสร้างอาจถูกเลื่อนหรือเลิกไปก็ได้ ก็ต้องเช็คหรือคาดการณ์ความเป็นไปได้ของโครงการด้วย

ปัจจัยที่ทำให้ราคาที่ดินปรับขึ้น

ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับขึ้นของที่ดิน อย่างแรกน่าจะเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเราดีขึ้น การเมืองนิ่งขึ้น เพราะรัฐบาลมีเสถียรภาพทำให้เกิดการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแบบต่อเนื่องและยังไม่มีโอกาสที่จะหยุดก่อสร้าง ทำให้ราคาที่ดินปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะอสังหาริมทรัพย์ที่ Developer สร้างขึ้นได้รับการตอบสนอง ทำให้โครงการเกิดขึ้นตลอดเวลา ลูกค้าที่ซื้อมีทั้งในประเทศและลูกค้าต่างประเทศ ที่เกิดจากภาคการท่องเที่ยวของประเทศ มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยเราน่าลงทุน