เรื่องทำเล .. “Location… Location… Location!”

เรื่องทำเล
..
“Location… Location… Location!”
โครงสร้างทำเลที่ตั้ง 3 ส่วนสำคัญที่คุณต้องรู้!
เพราะไม่ว่าคุณจะลงทุกนอสังหาฯ รูปแบบไหน
ศักยภาพของทำเล..มีผลต่อมูลค่าของการลงทุน
ซึ่งขอจำแนกออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
..
1. สะดวกในการเข้าถึง (Accessibility)
อยู่ใกล้รถไฟฟ้าหรือติดถนนใหญ่เพียง 500 เมตร
จัดว่าเป็นโซนทำเลทอง เข้าออกได้สะดวก
..
2. ใกล้แหล่งงานและแหล่งบริการ (Proximity)
สถานบันเทิง ที่่ท่องเทียว โรงพยาบาล สถานศึกษา
โรงงาน จุดเหล่านี้จะมีประชากรอาศัยอยู่เยอะ
ทำให้เป็นที่ต้องการของการหาที่พักอาศัย
..
3. ความหนาแน่น หรือความเข้มข้นของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและลำดับศักย์ของชุมชน (Agglomeration)
พูดง่ายๆ คือด้านการกระจุกตัว หรือความหนาแน่นของชุมชน
ยิ่งพื้นที่นั้นมีจำนวนสถานที่สำคัญมาก
ก็ยิ่งทำให้พื้นที่มีศักยภาพมากขึ้น เช่นจำนวนพนังงานโรงงาน
จำนวนนักศึกษา จำนวนร้านค้า สถานที่ราชการ
ล้วนมีผลต่อศักยภาพในย่านนั้นๆ
..
ทั้งหมดเป็นส่วนประกอบของทำเล พื้นที่ใดมีครบ
จัดเป็นย่านทำเลทอง มั่งคั่งแน่นอนค่ะ

ขอบคุณบทความจาก P.R.A  Academy