อสังหาฯ ตามเทรนด์ พุ่งเป้าสร้างบ้านผู้สูงอายุ รับตลาดโต

อสังหาฯ ตามเทรนด์ พุ่งเป้าสร้างบ้านผู้สูงอายุ รับตลาดโต

จากงานวิจัยของธนาคารกรุงศรีอยุธยา พบว่า จำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2561 จะเป็นปีแรกที่จำนวนผู้สูงอายุมากกว่าจำนวนประชากรวัยเด็ก และปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยมีจำนวนประชากรอายุ 65 ปี ถึง 14% ของจำนวนประชากรทั้งหมด จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 25,000 บาทขึ้นไป มีสัดส่วนประมาณ 4.2% หรือประมาณ 4.2 แสนคน ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอำนาจในการใช้จ่าย ประกอบกับผู้สูงอายุในต่างประเทศที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน และมีจำนวนไม่น้อยที่นิยมเข้ามาพักผ่อน และใช้ชีวิตในประเทศไทย ซึ่งภาครัฐได้ดำเนินนโยบายสนับสนุนให้ชาวต่างชาติสามารถอยู่อาศัยในประเทศไทยได้นานขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์พุ่งเป้ามาให้ความสนใจกับกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น

แนวโน้มบ้านผู้สูงวัยเติบโตต่อเนื่อง
นายวสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทรนด์ของการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุหรือที่เรียกกันว่าตลาดรีไทร์เมนต์ (Retirement) มีสูงขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยทั่วโลกมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นประมาณ 25-30% ส่วนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 15% และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันตลาดที่อยู่อาศัยทั่วไปโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมยังไม่ดีนัก เนื่องจากกำลังซื้อฝืด และสถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้มีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งสนใจลงทุนโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งมีกำลังซื้อสูงมากขึ้น รวมถึงภาครัฐที่หันมาให้ความสำคัญในการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน

เอกชนรุกอสังหาฯ ผู้สูงวัย เริ่มต้น 2.7 ล้านบาท
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เปิดโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุหลายโครงการ ดังนี้
โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เนื้อที่ 140 ไร่ บน ถ.พหลโยธิน ย่านรังสิต รูปแบบคอนโดมิเนียมสูง 7 ชั้น 5 อาคาร จำนวน 508 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 43-66 ตารางเมตร พร้อมบริการทางการแพทย์ครบวงจร ราคาเริ่มต้น 3.69 ล้านบาท

เวลเนสซิตี้ ของบริษัท เวลเนสซิตี้ จำกัด เนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ อ.บางไทร จ.อยุธยา รูปแบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ปัจจุบันเป็นเฟส 3 จำนวน 70 ยูนิต เนื้อที่แต่ละหลังประมาณ 100 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 2.7 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียมในอนาคต สำหรับเป็นที่พักวัยเกษียณ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพอย่างครบวงจร

โครงการวิลลามีสุข ของบริษัท สิงหเนตร แมเนจเม้นท์ จำกัด เนื้อที่ 8 ไร่ ตั้งอยู่ใน ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รูปแบบคอนโดมิเนียมสูง 3 ชั้น จำนวน 28 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 48-96 ตารางเมตร ราคา 3.4 ล้านบาท บ้านเดี่ยวสไตล์วิลลา เนื้อที่เริ่มต้น 60 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 4.4 ล้านบาท และห้องพักแบบรายเดือน พร้อมบริการผู้ช่วยส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง

โครงการกมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง ของบริษัท กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เนื้อที่ 450 ไร่ ใจกลางหาดกมลา จ.ภูเก็ต ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการมอนท์เอซัวร์ ภูเก็ต รูปแบบคอนโดมิเนียม จำนวน 200 ยูนิต ขนาด 1-2 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 60-70 ตารางเมตร และวิลลาอีก 30 ยูนิต เตรียมเปิดตัวภายในต้นปี 2561

บ้านพักคนชราแหล่งพึ่งพิงผู้สูงวัย
นอกจากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของเอกชนแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นที่พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุด้วย ดังนี้
โครงการสวางคนิเวศ ของสภากาชาดไทย ตั้งอยู่ติดวัดอโศการามริม ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ แบ่งเป็น เฟส 1 คอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น จำนวน 168 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 33 ตารางเมตร โดยผู้บริจาค 6.5 แสนบาท สามารถอยู่ได้จนเสียชีวิต ส่วนเฟส 2 คอนโดมิเนียมสูง 6 ชั้น 8 อาคาร จำนวน 300 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 40-42 ตารางเมตร โดยผู้บริจาค 0.8-1.8 ล้านบาท สามารถอยู่ได้จนเสียชีวิต ค่าส่วนกลาง 2,500 บาท/เดือน มีทีมพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกนอกเวลา กายภาพบำบัดภายในอาคาร และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี

โครงการบุศยานิเวศน์ ของมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช ตั้งอยู่ด้านหลังสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.อยุธยา เนื้อที่ 23 ไร่ โดยเฟส 2 ก่อสร้างเป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 48 ยูนิต มีให้เลือกแบบห้องเดี่ยวกับห้องคู่ ได้แก่ ห้องเดี่ยว 36 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 36 ตารางเมตร ผู้บริจาค 2 แสนบาท สามารถอยู่ได้จนเสียชีวิต ค่าส่วนกลาง 1,500 บาท/เดือน และแบบห้องคู่ 12 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 64 ตารางเมตร ผู้บริจาค 2.5 แสนบาท สามารถอยู่ได้จนเสียชีวิต ค่าส่วนกลาง 2,500 บาท/เดือน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยได้บรรจุลงในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 นอกจากนี้ยังเตรียมพัฒนาโครงการบ้านพักคนชราเพิ่มเติมบนที่ดินของกรมธนารักษ์และที่ดินราชพัสดุ กระจายไปตามส่วนภูมิภาค อาทิ ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา และสงขลา เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังมาถึง